Điểm đến đầu tư

Yên Lạc là địa phương có nhiều cụm công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy 100% nhất Vĩnh Phúc

Huyện Yên Lạc không chỉ dẫn đầu tỉnh về số cụm công nghiệp được hình thành và giao chủ đầu tư mà còn là địa phương có nhiều cụm đạt tỷ lệ lấp đầy 100% nhất.

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc, đến nay, toàn tỉnh có 15 cụm công nghiệp được hình thành và giao chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng, trong đó, huyện Yên Lạc có nhiều cụm công nghiệp được hình thành và giao chủ đầu tư nhất. 

Tuy chưa có khu công nghiệp nhưng Yên Lạc lại đang dẫn đầu tỉnh về phát triển cụm công nghiệp với 6 cụm, chiếm 40% tổng số cụm công nghiệp trong toàn tỉnh.

Ccn
Cụm công nghiệp Minh Phương (Yên Lạc, Vĩnh Phúc). Ảnh: Interet

Đặc biệt, Sở Công Thương tỉnh cho biết, Yên Lạc là địa phương có nhiều cụm công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy 100% nhất tỉnh.

Theo đó, Yên Lạc có 3/6 cụm đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, bao gồm: cụm công nghiệp Yên Đồng với diện tích 3,7ha. Hiện cụm công nghiệp Yên Đồng đã có 100% mặt bằng đã được giải phóng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tương đối đầy đủ, có hệ thống xử lý nước thải tập trung, cụm thu hút 46 doanh nghiệp, hộ gia đình vào sản xuất, kinh doanh. 

Ngoài ra còn có cụm công nghiệp Tề Lỗ, diện tích 25,03 ha, thu hút 323 doanh nghiệp, hộ gia đình vào sản xuất, kinh doanh; cụm công nghiệp thị trấn Yên Lạc, diện tích 5,18 ha, giai đoạn 1 đã giải phóng xong 4,28 ha, xây dựng hạ tầng, thu hút 56 doanh nghiệp, hộ gia đình vào sản xuất, kinh doanh.

Ngoài 3 cụm công nghiệp trên, huyện Yên Lạc có cụm công nghiệp Đồng Văn đã giải phóng được 17/24 ha mặt bằng, thu hút 8 doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương diện tích 33,54 ha, thu hút 1 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Cụm công nghiệp Trung Nguyên quy mô 20 ha đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư, chưa triển khai giải phóng mặt bằng.

Giai đoạn 2021-2025, huyện Yên Lạc sẽ tập trung nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, chủ động tháo gỡ các khó khăn, đặc biệt là về mặt bằng cho phát triển các cụm công nghiệp, đưa vào khai thác và nâng cao tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp: Đồng Văn, Minh Phương, Yên Đồng.

Huyện Yên Lạc cho biết, các cụm công nghiệp có vai trò rất lớn trong việc thu hút các doanh nghiệp, hộ gia đình vào sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng trong việc giải bài toán về ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thuỳ Chi

Back to top button