Nông nghiệp

Xuất khẩu sắn nước ta vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc

Số liệu từ cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho thấy, trong tháng 4/2022, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc chiếm 87,5% tổng lượng sắn và các sản phẩm từ sắn của cả nước, với 205,5 nghìn tấn, trị giá 91,64 triệu USD.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 4/2022, Việt Nam xuất khẩu được 234,98 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 105,01 triệu USD, giảm 47,4% về lượng và giảm 47,1% về trị giá so với tháng 3/2022; so với tháng 4/2021 tăng 10,8% về lượng và tăng 31,7% về trị giá. 

Giá xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn ở mức 446,9 USD/tấn, tăng 0,6% so với tháng 3/2022 và tăng 18,9% so với tháng 4/2021. 

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,19 triệu tấn, trị giá 517,17 triệu USD, tăng 0,3% về lượng và tăng 16,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Lượng sắn và các sản phẩm từ sắn xuất khẩu của Việt Nam năm 2020 – 2022 (ĐVT: Nghìn tấn). Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tính riêng mặt hàng sắn, tháng 4/2022, xuất khẩu đạt 73,92 nghìn tấn, trị giá 23,06 triệu USD, giảm 45,5% về lượng và giảm 43,6% về trị giá so với tháng 3/2022; so với tháng 4/2021 giảm 28,7% về lượng và giảm 16,7% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân ở mức 312 USD/tấn, tăng 3,5% so với tháng 3/2022 và tăng 16,9% so với tháng 4/2021. 

Cũng trong tháng 4/2022, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc chiếm 87,5% tổng lượng sắn và các sản phẩm từ sắn của cả nước, với 205,5 nghìn tấn, trị giá 91,64 triệu USD, giảm 48,9% về lượng và giảm 49% về trị giá so với tháng 3/2022; so với tháng 4/2021 tăng 12,4% về lượng và tăng 32,2% về trị giá. 

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 1,09 triệu tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 473,3 triệu USD, giảm 1,9% về lượng, nhưng tăng 14,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Nhìn chung, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của nước ta vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc. Hiện nay, ngành sắn Việt Nam vẫn chưa tận dụng được các cơ hội để mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước, các khu vực có ký FTA, cục Xuất nhập khẩu nhận định. 

Thị trường xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã ký kết, tinh bột sắn là sản phẩm được cấp hạn ngạch miễn thuế quan đứng thứ hai sau lúa gạo; thuế xuất khẩu tinh bột sắn ngoài hạn ngạch là 166 EUR/tấn; sắn củ tươi, sắn đông lạnh cắt lát hoặc không ngoài hạn ngạch tính thuế là 9,5 EUR/kg.

Thuỳ Chi

Back to top button