Pháp lý doanh nghiệp

Xử lý website giả mạo Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe

Bộ Giao thông vận tải vừa có Văn bản số 5257/BGTVT-TTCNTT gửi Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị hỗ trợ xử lý website giả mạo Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, thời gian qua, Internet xuất hiện một số website giả mạo Trang thông tin  điện  tử  Giấy  phép  lái  xe (https://gplx.gov.vn) do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, làm ảnh hướng đến uy tín của Bộ Giao thông vận tải (GTVT).  Website này có giao diện, nội  dung  tương  tự và khiến mọi người dễ nhầm lẫn.

Gỉa Mạo
Website giả mạo Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe

Theo đó, ngày 20/10/2021, Bộ GTVT đã có Văn bản số 550/BGTVT-TTCNTT gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hỗ trợ xử lý các website giả mạo và kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng cho một số hệ thống thông tin trọng yếu của Bộ GTVT. Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, kịp  thời xóa bỏ các trang thông tin điện tử giấy phép lái xe giả mạo.

Tuy nhiên, thời gian gần  đây,  trên  mạng  Internet  tiếp  tục  xuất  hiện  website  giả  mạo  (địa  chỉ: https://tracuugplxgov.vn) có giao diện tương tự với Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe của Bộ GTVT.  

Để người dân, xã hội và các cơ quan liên quan không bị nhầm lẫn khi tra cứu thông tin dữ liệu giấy phép lái xe, hạn chế việc cung cấp và sử dụng giấy phép lái xe giả, Bộ GTVT đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ ngăn chặn và xử lý website giả mạo có địa chỉ: https://tracuugplxgov.vn. 

Đồng thời, rà soát các website giả mạo Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe của Bộ GTVT trên mạng Internet và có biện pháp ngăn chặn các website giả mạo tương tự có thể xuất hiện trong tương lai. 

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cần chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quản lý website giả mạo Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe của Bộ GTVT trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Khuê Hiền

Back to top button