Tài chính - ngân hàng

World Bank hỗ trợ doanh nghiệp Việt chuyển đổi số

Nhằm hỗ trợ tài chính, công nghệ cũng như định hướng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam áp dụng hình thức số hóa giúp tăng năng suất, hiệu quả cho doanh nghiệp, Ngân hàng Thế giới (WB) đã khởi động dự án chuyển đổi số hóa hỗ trợ doanh nghiệp Việt.

Với dự án này, WB hy vọng sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) Việt Nam về các khía cạnh công nghệ, tài chính cũng như trang bị cho SME kiến thức về quản lý, vận hành doanh nghiệp bằng công nghệ 4.0.

Có thể thấy, nền móng của kinh tế chính là do sự xây dựng của SME tạo nên. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng góp tầm quan trọng cho nền kinh tế là do sự linh hoạt của loại hình này. SME là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ, nhanh và dễ dàng sửa đổi trong quá trình vận hành, vì thế, đây là loại hình doanh nghiệp có ưu thế trong việc chuyển đổi số. Tuy có nhiều lợi thế nhưng việc doanh nghiệp SME tại Việt Nam áp dụng số hóa vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, vẫn còn ở mức thấp hơn so với các nước khác.

Cụ thể, doanh nghiệp SME đa số đều vướng vào rào cản về thông tin, các doanh nghiệp thiếu thông tin về công nghệ phù hợp hay khó khăn về khả năng thích ứng trong sự thay đổi và rào cản tiếp cận nguồn vốn.

World Bank Ho Tro Doanh Nghiep Viet Chuyen Doi So

Đại diện WB cho biết, để khắc phục khó khăn của doanh nghiệp SME tại Việt Nam, WB đã xây dựng dự án Digital SME nhằm áp dụng công nghệ 4.0 vào quản lý và vận hành doanh nghiệp.

Dự án Digital SME sẽ diễn ra trong 2 giai đoạn và kéo dài trong 2 năm nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận phần mềm ERP. ERP là phần mềm quản trị doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp có thể thu thập, lưu trữ, quản lý và diễn giải dữ liệu thông qua hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Bên cạnh đó, ERP cũng giúp cải thiện quá trình trao đổi thông tin cũng như phối hợp chặt chẽ với người lao động. Không những thế, ERP còn giúp doanh nghiệp lên kế hoạch, chiến lược kinh doanh nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Về việc triển khai dự án, đầu tiên, Ngân hàng Thế giới sẽ đánh giá tình hình sức khỏe tài chính, kinh doanh của tất cả doanh nghiệp SME, từ đó, chọn ra những doanh nghiệp có sức khỏe tốt tham gia vào giai đoạn đầu của dự án. Tiếp đến, WB chia doanh nghiệp vào 2 nhóm khác nhau, đó là nhóm doanh nghiệp vàng về công nghệ và nhóm tăng tốc công nghệ. Cuối cùng, khi dự án hoàn thành, WB sẽ đánh giá kỹ lưỡng về các tác động của dự án lên doanh nghiệp SME tại Việt Nam.

Về kết cấu dự án, dự án này sẽ được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 8/2021 đến tháng 7/2022 và giai đoạn 2 từ tháng 8/2022 đến tháng 7/2023. Theo đó, trong giai đoạn 1, WB sẽ chọn các doanh nghiệp SME tham gia vào nhóm tăng tốc công nghệ. Tất cả doanh nghiệp được chọn vào nhóm này sẽ được tiếp cận miễn phí với phần mềm ERP. Sang năm 2022, WB sẽ chọn lựa thành viên cho nhóm doanh nghiệp vàng về công nghệ. Trong giai đoạn 2, Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ, tư vấn cho khoảng 20 – 100% doanh nghiệp SME tại Việt Nam đăng ký.

Với dự án này, WB hy vọng có cơ hội hỗ trợ về công nghệ, tài chính cũng như hướng dẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi quản lý sang hình thức số hóa nhằm tăng năng suất, hiệu quả hoạt động cũng như đẩy mạnh doanh thu của doanh nghiệp. Dự án Digital SME của WB lần này có thể coi như là một tiền đề, một bệ đỡ vững chắc để doanh nghiệp SME dần chuyển sang mô hình quản lý và vận hành kỹ thuật số.

Huy Thu

Back to top button