Thị trường quốc tế

Vương quốc Anh sửa Quy định hạn chế một số chất độc hại trong thiết bị điện, điện tử

Theo thông tin cảnh báo từ Văn phòng TBT Việt Nam (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, Vương quốc Anh vừa gửi thông báo số G/TBT/N/GRB/43 đến các nước thành viên WTO về dự thảo sửa đổi Quy định hạn chế một số chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử năm 2012 (Quy định RoHS).

đồ điện
Ảnh minh hoạ: Internet

Theo đó, Dự thảo nói trên sửa đổi nội dung tại các Biểu A1 và Biểu A2 của Quy định RoHS năm 2012.Nội dung sửa đổi bao gồm: 

Sửa đổi danh sách các chất bị hạn chế là Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl Phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP) và Disobutyl phthalate (DIBP) trong thiết bị y tế, dụng cụ giám sát và điều khiển.

Song song theo đó là gia hạn miễn trừ thêm 5 năm đối với thủy ngân sử dụng trong đầu nối xoay điện dùng cho thiết bị chẩn đoán hình ảnh siêu âm tại dòng 93, Bảng 1, Biểu A2 Quy định RoHS đến ngày 30/6/2026.

Đồng thời, bổ sung một số hợp chất chì và một dạng crom (bari) hóa trị sau dùng trong cung cấp kíp nổ điện và điện tử chất nổ dân dụng vào Bảng 1, Biểu A2, Quy định RoHS để tiếp tục miễn trừ khỏi danh sách các chất hạn chế tại Biểu A1 Quy định RoHS đến ngày 20/4/2026 đối với các chất nói trên.

Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng điện, điện tử sang Vương quốc Anh cần theo dõi, nắm bắt kịp thời các thay đổi để thuận lợi trong việc xuất khẩu.

Khuê Hiền

Back to top button