Tài chính - ngân hàng

Vietinbank: Chi phí dự phòng “áp lực” lên lợi nhuận

Sau BCTC Q3/2021, chất lượng tín dụng và nợ tái cơ cấu có thể vẫn là thách thức đối với lợi nhuận của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank - CTG) trong những quý tới.

Tại BCTC Q3/2021, CTG ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.061 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 13.911 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, thu nhập lãi ròng Q3/2021 đạt 9.872 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu nhập hoạt động (lũy kế tại 30/9/2021 chiếm 80%) và tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ Q3/2021 đạt 1.154 tỷ đồng và lũy kế 9 tháng đạt 3.794 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Hình Ảnh (18)
Chất lượng tín dụng của Vietinbank vẫn là điểm đang lưu tâm (Ảnh: IT)

Theo SSI Research, lũy kế 9 tháng đầu năm, CTG đã giảm lãi cho vay đối với 24.000 khách hàng, với tổng số tiền lãi đã giảm là 6.000 tỷ đồng. Ban lãnh đạo nhận định, toàn bộ các gói miễn giảm lãi suất và miễn giảm phí trong cả năm 2021 có thể ở mức 8.000 tỷ đồng.

Như vậy, các gói miễn giảm lãi và phí này có thể ảnh hưởng đến thu nhập lãi và thu nhập từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng khoảng 2.000 tỷ đồng trong Q4/2021.

Ngoài ra, các khoản nợ xấu tiềm ẩn của CTG vẫn là điểm đáng lưu tâm, khi nợ xấu và nợ tái cơ cấu đều có xu hướng tăng.

Cụ thể, tại Q2/2021, nợ nhóm 5 của CTG tăng gấp đôi lên 12,3 nghìn tỷ đồng. Đến Q3/2021, số dư nợ này đã giảm xuống do một số khách hàng được cơ cấu nợ chuyển nhóm 5 trong Q2/2021 đã trả được nợ đúng hạn theo lịch cơ cấu, được ngân hàng đánh giá có khả năng trả nợ trong thời gian tới nên chuyển về nhóm 1 và CTG cũng thực hiện xử lý rủi ro trong Q3/2021.

Trong khi đó, nợ nhóm 3 và 4 tăng mạnh từ 2,2 nghìn tỷ đồng trong Q2/2021 lên 14,6 nghìn tỷ đồng tại cuối Q3/2021. Theo ban lãnh đạo, CTG đã cơ cấu lại kỳ hạn thanh toán cho một số khách hàng lớn.

Theo quy định hiện tại (Thông tư 02/2013), các khoản nợ này bị chuyển xuống nợ nhóm 3 và 4, Ngân hàng ước tính 75-80% các khoản nợ này sẽ được phân loại lại thành nợ tiêu chuẩn có rủi ro thấp hơn trong Q4/2021, trong khi phần còn lại sẽ phục hồi trong Q1/2022.

Tại thời điểm cuối Q3/2021, tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,67% (so với 1,34% vào cuối Q2/201), trong khi tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLCR) giảm còn 119% (so với 129% vào cuối Q2/2021).

Đồng thời, nợ tái cơ cấu theo Thông tư 03/14 tăng lên 7,8 nghìn tỷ đồng hay 0,72% tổng dư nợ cho vay. Trong đó, tổng dư nợ của 1.800 khách hàng có khoản vay được tái cơ cấu này hiện ở mức 69,5 nghìn tỷ đồng hay 6,4% tổng dư nợ cho vay.

Hầu hết nợ tái cơ cấu nằm trong 3 lĩnh vực: Lưu trú, xây dựng và bất động sản. CTG ước tính nợ tái cơ cấu có thể tăng lên khoảng 11-12 nghìn tỷ đồng vào cuối năm.

SSI Research nhận định, với tổng số dư nợ kéo theo tăng, có thể chi phí dự phòng cần phải trích lập cho các khoản nợ này theo quy định của Thông tư 03/14 cũng sẽ tăng lên tương ứng.

Nhìn chung, ngân hàng có 30,8 nghìn tỷ đồng tài sản có vấn đề (nợ nhóm 2, nợ xấu và nợ tái cơ cấu) và tổng dự phòng Q3/2021 là 21,5 nghìn tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù đã xử lý 5,1 nghìn tỷ đồng nợ xấu và trích lập dự phòng thêm 14 nghìn tỷ đồng (9 nghìn tỷ đồng nợ xấu báo cáo và 5 nghìn tỷ đồng nợ tái cơ cấu), tuy nhiên, áp lực trích lập dự phòng đối với CTG vẫn còn do dư nợ kéo theo đã tăng khá mạnh.

Bên cạnh yếu tố giảm, việc thoái vốn khỏi Vietinbank Leasing và hoàn tất hợp đồng bancassurance độc quyền với Manulife có thể hỗ trợ lợi nhuận và bộ đệm vốn cho ngân hàng.

Gia Linh

Back to top button