HIỆP HỘI

VASEP: ​​Doanh nghiệp thuỷ sản nhiều tỉnh không được hỗ trợ tiền điện đợt 5 

Mới đây, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 119/CV-VASEP tới Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên... báo cáo và kiến nghị việc doanh nghiệp thuỷ sản tại nhiều tỉnh không được hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP.

Công văn của VASEP nêu rõ, doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phầm từ thủy sản là nhóm đối tượng được Chính phủ hỗ trợ giảm tiền điện (đợt 5) thuộc “khách hàng sử dụng điện là các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất đặt tại các tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chi thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại thời điểm ngày 25 tháng 8 năm 2021”.

Tuy nhiên, trong 3-4 tuần vừa qua, VASEP cho biết, nhiều doanh nghiệp thuỷ sản tại một số Tỉnh (An Giang, Sóc Trăng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hoà, Bình Thuận…) phản ánh không được địa phương hỗ trợ giảm tiền điện đợt 5 theo quyết nghị tại NQ 97/NQ-CP. 

Lý do được hầu hết các cơ quan/công ty ngành điện tại tỉnh đưa ra là “tỉnh không thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 16/CT-TTg tại thời điểm ngày 25/8/2021”.

Vasep
Doanh nghiệp thuỷ sản nhiều tỉnh không được hỗ trợ tiền điện đợt 5. Ảnh: VASEP

Theo đó, VASEP có ý kiến như sau:

Thứ nhất: Trước tháng 10/2021, các tỉnh trong cả nước áp dụng phòng chống dịch Covid-19 theo tiếp cận “zero covid” và thực hiện đánh giá mức độ nguy cơ theo quyết định 2686/QĐ- BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 v/v ban hành “quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19”. Theo đó, một vài tỉnh thực hiện CT16 toàn tỉnh (Bình Dương, Tp. HCM, Bến Tre…), một số tỉnh thực hiện CT16 tại một số huyện/xã và CT15 tại một số huyện/xã khác (Tiền Giang, Sóc trăng, BR-VT…).

Tuy nhiên, trong giai đoạn dịch Covid-19 phức tạp nhất (từ cuối tháng 7 – T9/2021), tại các tỉnh tập trung của ngành thuỷ sản (dù Tỉnh áp dụng CT16, CT15 hay CT16&CT15) thì điểm chung thứ nhất là lưu thông (con người, nguyên liệu, hàng hoá…) trong tỉnh và giữa các tỉnh đều tắc nghẽn hoặc hạn chế; điểm chung thứ 2 là hầu hết các doanh nghiệp thuỷ sản (sử dụng nhiều lao động) đều phải thực hiện phương án sản xuất cầm chừng “3 tại chỗ” theo quy định và hướng dẫn của địa phương, nếu không đáp ứng “3 tại chỗ” thì phải ngừng sản xuất. Không có sự khác nhau về “khó khăn” của doanh nghiệp tại các tỉnh kể trên.

Thứ hai: Tại Điều 1 của NQ97/NQ-CP hay văn bản số 5411/BCT-ĐTĐL đã nêu rõ đối tượng được Chính phủ hỗ trợ là các khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, cụ thể là các nhà máy, cơ sở sản xuất đặt tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo CT16 vào 25/8/2021. VASEP nhấn mạnh, không có chữ “toàn tỉnh” trong phạm vi điều chỉnh, mà tập trung theo tinh thần “đúng đối tượng” bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thứ ba: Việc một số cơ quan/công ty ngành điện hướng dẫn thêm về phạm vi/đối tượng được hưởng hỗ trợ tiền điện (đợt 5) của Chính phủ đã khiến không ít doanh nghiệp thuỷ sản tại nhiều tỉnh đã không được hỗ trợ, dù rất nhiều doanh nghiệp vẫn nằm tại các khu vực (huyện/xã) phải giãn cách theo CT16 và đều phải thực hiện đồng bộ “cầm chừng 3 tại chỗ” hoặc “ngừng sản xuất”. 

“Điều này là hoàn toàn chưa đúng với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 97/NQ-CP và văn bản 5411/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về hỗ trợ cho tất cả các các nhà máy, cơ sở sản xuất gặp khó khăn do Covid-19”: VASEP nhấn mạnh.

Từ đó, VASEP đề nghị Phó Thủ tướng và Bộ trưởng xem xét chỉ đạo để các doanh nghiệp thuỷ sản được hưởng hỗ trợ theo chính sách giảm tiền điện tại công văn 5411/BCT-ĐTĐL cho tất cả các nhà máy, cơ sở sản xuất đặt tại các khu vực có thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, không bắt buộc là nằm trong tỉnh thành có giãn cách toàn tỉnh như thông tin bổ sung của các cơ quan/công ty ngành điện.

Thuỳ Chi

Back to top button