Nông nghiệp

UBND TP Hà Nội thực hiện kiểm tra, giám sát 362 sản phẩm OCOP từ 50 chủ thể

Nhằm nâng cao hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), UBND TP Hà Nội thực hiện kiểm tra, giám sát 362 sản phẩm OCOP từ 50 chủ thể được công nhận giai đoạn 2018 – 2020.

Theo thông tin mới nhất từ Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội cho biết, UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành sản phẩm Chương trình OCOP trên địa bàn Hà Nội để nâng cao hiệu quả từ Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.

UBND TP Hà Nội giao đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất của 50 chủ thể có sản phẩm OCOP đã được UBND TP công nhận trong giai đoạn 2018 – 2020. Số sản phẩm đã được công nhận OCOP sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát trong đợt này là 362 sản phẩm.

Ubnd Tp Ha Noi Thuc Hien Kiem Tra Giam Sat 362 San Pham Ocop Tu 50 Chu The

Ông Nguyễn Văn Chí – Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội cho biết, việc kiểm tra, giám sát sẽ được thực hiện trong quý IV/2021.

Cụ thể, đoàn công tác liên ngành sẽ kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP đã được TP công nhận về việc tuân thủ các quy định về chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm và quy định có liên quan đến tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP giai đoạn 2018 – 2020.

Quá trình thực hiện, Đoàn sẽ lập biên bản đối với từng tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát; phối hợp với đơn vị có chức năng phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm OCOP theo quy định.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng sẽ thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra, giám sát sản phẩm theo phân ngành, nhóm ngành thực phẩm, đồ uống, thảo dược đúng chất lượng theo như cam kết của chủ thể OCOP.

Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có những dấu hiệu, hành vi vi phạm, Đoàn sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm làm cơ sở đề xuất, kiến nghị các sở quản lý chuyên ngành và UBND cấp huyện để xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

TP Hà Nội sẽ thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát hướng đến giải quyết khiếu nại, khắc phục những bất cập trong công tác quản lý sản phẩm OCOP trên địa bàn Hà Nội được đảm bảo kết quả, mục tiêu đặt ra.

Với sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành từ TP đến cơ sở, đặc biệt là sự tham gia tích cực của các chủ thể sản xuất, nhất là việc làm sáng tạo, ứng dụng phần mềm trong đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, trong 2 năm qua (2019 – 2020), Hà Nội đã tổ chức đánh giá, công nhận được 1.054 sản phẩm OCOP.

Trong số 1.054 sản phẩm được công nhận có 306 sản phẩm OCOP 3 sao (chiếm 29%); 731 sản phẩm 4 sao (chiếm 69,4%); 17 sản phẩm tiềm năng 5 sao (chiếm 1,6%).

Nhờ thực hiện tốt chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), trong những năm qua TP Hà Nội đã huy động được sự tham gia tích cực, chủ động của 74 doanh nghiệp, 82 hợp tác xã và 99 hộ sản xuất kinh doanh; qua đó góp phần giải quyết tạo việc làm cho trên 5.000 lao động khu vực nông thôn từ đó nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn.

Văn phòng Nông thôn mới Hà Nội đồng hành cùng bài viết.
Phan Huy – Quỳnh Nga

Back to top button