Điểm đến đầu tư

Tuyên Quang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2050

Tuyên Quang đưa ra mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm của vùng về công nghiệp chế biến chế tạo công nghệ cao, du lịch, y tế, đào tạo nghề. Đến năm 2050, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Anh Tq 28 9 1601240966289
Trung tâm thành phố Tuyên Quang. Ảnh minh họa

Đây là thông tin quan trọng được đưa ra tại Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được tổ chức mới đây.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, quy hoạch là công cụ để cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế – xã hội về phân bổ không gian phát triển và nó có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ, các ngành và các địa phương.

Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã phát triển kinh tế ở mức tăng trưởng khá, quy mô nền kinh tế tăng lên, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch giữa các ngành kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng.

Lãnh đạo Bộ KH&ĐT cũng đề nghị thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia và các đại biểu tham dự tập trung trao đổi, thảo luận, cho ý kiến về tính hợp lý và sự đảm bảo để phù hợp quy định tại Điều 32 của Luật Quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch.

Đồng thời, định hướng phân bổ nguồn lực, phân bổ các dự án có tính đột phá và tạo động lực cho sự phát triển của Tuyên Quang, để khai thác có hiệu quả nhất về tài nguyên, lợi thế của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn cho biết, tỉnh Tuyên Quang nhận thức được ý nghĩa, vai trò to lớn của việc xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cũng theo ông Sơn, Tuyên Quang đưa ra mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bao trùm và bền vững trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc; trở thành trung tâm của vùng về công nghiệp chế biến chế tạo công nghệ cao, du lịch, y tế, đào tạo nghề. Đến năm 2050, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tuyên Quang Vân Đình Thảo, quan điểm phát triển trong thời gian tới là nhanh, bền vững, bao trùm và toàn diện dựa vào khai thác các tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã hội, vị trí địa lý, trong đó tập trung phát triển ba động lực tăng trưởng quan trọng, bao gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao; du lịch; nông nghiệp hàng hóa, hiệu quả cao.

Đồng thời, chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế để cơ cấu lại nền kinh tế đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, chuyển sang phát triển chủ yếu dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và chuyển đổi số.

Cải thiện môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh và kết cấu hạ tầng để nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Để sớm hoàn thiện nội dung quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch nghiên cứu tiếp thu và giải trình toàn bộ ý kiến tại Hội nghị.

Đồng thời, tập trung làm rõ và giải trình một số nội dung để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, trong đó tập trung vào các các vấn đề như: trong thực trạng các ngành, lĩnh vực xã hội, cần bổ sung đánh giá về từng ngành, lĩnh vực; nguyên nhân dẫn đến những khó khăn, tồn tại của từng ngành, lĩnh vực.

Do kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đối ngoại, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch chưa được đầu tư đồng bộ, do vậy cần đề xuất các phương án kỹ thuật, phân kỳ đầu tư để thúc đẩy nhanh các dự án đầu tư theo quy hoạch.

Kêu gọi, thu hút đầu tư đối với các dự án giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch có khả năng thu hồi vốn tốt nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách, tận dụng tối đa nguồn lực của kinh tế tư nhân.

Văn Thanh

Back to top button