Nông nghiệp

Tuyên Quang đẩy mạnh thực hiện kế hoạch Mỗi làng một sản phẩm giai đoạn 2021-2025

Nhằm tổ chức hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch gắn liền với các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, vừa qua, tỉnh Tuyên Quang đã thiết lập kế hoạch thực hiện chương trình Mỗi làng một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.

Để thực hiện tốt kế hoạch trên, đầu tiên UBND tỉnh đề ra kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Theo đó, tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch gắn liền với các sản phẩm Chương trình OCOP, sản phẩm tiềm năng OCOP đã có bao bì, tem truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, cơ hội và các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đồng thời giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiền năng OCOP của địa phương trên các trang thông tin điện tử do Trung tâm quản lý như: Xúc tiến đầu tư, Sàn giao dịch Thương mại điện tử tỉnh; Du lịch Tuyên Quang…

Đồng thời cung cấp các thông tin về thị trường trong nước và ngoài nước, các thông tin về kế hoạch xây dựng phát triển kinh tế và cơ chế chính sách ưu đãi của tỉnh cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất theo Chương trình OCOP…

Tuyên Quang
Tuyên Quang đẩy mạnh thực hiện kế hoạch Mỗi làng một sản phẩm giai đoạn 2021-2025

Thứ hai, tỉnh tổ chức các hoạt động, sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong tỉnh lồng ghép với các sự kiện lớn như Lễ hội Thành Tuyên, Hội chợ Thương mại vùng; tổ chức các Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi nhằm giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất có cơ hội giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm…

Trực tiếp tham gia và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh khảo sát thị trường, tham dự hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn xúc tiến đầu tư… qua đó giới thiệu các sản phẩm tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, thu hút đầu tư, tăng cường giao lưu hợp tác, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của tỉnh trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Thứ ba, tổ chức các Đoàn khảo sát thị trường, giao dịch thương mại bằng cách thu thập thông tin về các sản phẩm trên địa bàn tỉnh để có cơ sở tổ chức các Đoàn khảo sát, tìm hiểu thị trường tiêu thụ ổn định cho các sản phẩm tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối tại các tỉnh, thành phố lớn để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm đối tác đầu ra cho sản phẩm.

Kết nối với Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương tham gia các Hội chợ, triển lãm, đoàn khảo sát thị trường nước ngoài để xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm của địa phương; tổ chức đón đoàn doanh nghiệp nhập khẩu nước ngoài vào Việt Nam giao dịch mua hàng tại tỉnh.

Thứ tư, tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh kỹ năng quản trị kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ, kỹ năng vận dụng thương mại điện tử trong kinh doanh nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Cuối cùng là hỗ trợ phát triển thương mại và tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức giới thiệu, tư vấn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có sản phẩm đã được chứng nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng OCOP đã có bao bì, tem truy xuất nguồn gốc về giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế; cung cấp thông tin khoa học công nghệ, kỹ thuật giúp các đơn vị kinh doanh đổi mới công nghệ và kỹ thuật sản xuất, nhằm nâng cao năng lực và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Trần Thuỳ

Back to top button