Giáo dục

Từ 1/8/2021, công chức hành chính không cần chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học sẽ chính thức bị bãi bỏ từ ngày 1/8/2021 đối với các công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức văn thư.

Điểm nổi bật của Thông tư này là quyết định bãi bỏ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ về chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Chứng Chỉ
Chính thức bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho công chức hành chính. Ảnh: Internet

Theo đó, tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng của ngạch Chuyên viên cao cấp chỉ yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp trở lên; bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính hoặc giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp.

Ngạch Chuyên viên chính cần tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công tác; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch Chuyên viên chính, hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính.

Với ngạch Chuyên viên cũng chỉ cần bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công tác; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

So với quy định hiện hành, tất cả ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư không còn cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Tuy nhiên, hai loại công chức này vẫn phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thông tư 02/2021/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ 1/8/2021.

Trần Thuỳ

Back to top button