Điểm đến đầu tư

Trong năm 2021, TPHCM hoàn tất đấu thầu mời gọi đầu tư Trung tâm logistics Khu Công nghệ cao

TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ logistics của doanh nghiệp TPHCM đạt 15% và đến năm 2030 đạt 20%. Đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của logistics vào GRDP TPHCM đạt 10% và đến nằm 2030 đạt 12%.

Cụ thể, trong năm 2021, hoàn tất đấu thầu mời gọi đầu tư Trung tâm logistics Khu Công nghệ cao. Đến năm 2023, hoàn thành chuẩn bị đầu tư Trung tâm logistics Cát Lái và Trung tâm logistics Linh Trung; phấn đấu hoàn thành chuẩn bị đầu tư các trung tâm logistics nhóm II vào năm 2025 và nhóm III vào năm 2030.

Đến năm 2025, hoàn thành việc thiết lập bản đồ số logistics, khu dữ liệu tập trung và Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ logistics. Thành lập và phát triển 1 trung tâm đào tạo nguồn nhân lực logistics để phát triển TPHCM trở thành đầu tàu cả nước về đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, chất lượng cao; trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực toàn vùng, có khả năng cung cấp nhân lực cho cả nước và quốc tế.

Góp phần kéo giảm tỷ lệ chi phí logistics cả nước so với GDP quốc gia khoảng 10%-15%. Tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 60% và đến năm 2030 đạt 70%.

Cang Bien
Cảng Cát Lái TPHCM có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, UBND TPHCM định hướng đến năm 2030 đầu tư phát triển hạ tầng gồm hệ thống trung tâm logistics, hệ thống giao thông, đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin như xây dựng kho dữ liệu tập trung nhằm số hóa hoạt động vận tải hàng hóa, từ đó có cơ sở điều chỉnh quy hoạch giao thông, bố trí bãi đậu xe, khu vực trung chuyển hàng hóa, giờ ưu tiên… Trên cơ sở đó, xây dựng nền tảng công nghệ thông tin khai thác dữ liệu dùng chung về hoạt động logistics phục vụ cho cả cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Thiết lập bản đồ số logistics để có cơ sở dữ liệu chính thức, phục vụ cho công tác thống kê, tra cứu, hoạch định, tìm kiếm và tối ưu hóa mạng lưới logistics tại TPHCM và các tỉnh thành lân cận. Nghiên cứu thành lập Trung tâm xúc tiến cung cấp giải pháp công nghệ logistics để cung cấp thông tin, kết nối các doanh nghiệp dịch vụ logistics với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ logistics hiện đại.

Mặt khác, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực logistics như tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành logistics trên địa bàn TP cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chuyển giao chương trình đào tạo ngành logistics, hợp tác đào tạo theo các chương trình quốc tế. Xây dựng, chuyển giao và cập nhật hàng năm nền tảng đào tạo trực tuyến logistics cho các cơ sở đào tạo trên địa bàn TPHCM để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hình thành và phát triển trung tâm đào tạo nguồn nhân lực logistics cho vùng hướng tới tính liên kết vùng và chia sẻ nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, xúc tiến cung ứng dịch vụ logistics. Trong đó, triển khai hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics như diễn đàn logistics TPHCM thường niên, báo cáo logistics thường niên; hội chợ, triển lãm ngành logistics; tổ chức các đoàn doanh nghiệp tham gia các sự kiện, hội nghị, hội thảo chuyên ngành về logistics ở nước ngoài; đón tiếp các đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh, phát triển dịch vụ logistics…

Đồng thời, triển khai hoạt động xúc tiến thương mại để kết nối doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics nhằm gia tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ logistics thuê ngoài. Ngoài ra, hợp tác và liên kết vùng về phát triển ngành logistics.

Phúc Minh

Back to top button