Nông nghiệp

TP Hà Nội huy động khoảng 92.680 tỷ đồng cho Chương trình NTM giai đoạn 2021 – 2025

Theo nội dung kế hoạch, TP Hà Nội sẽ huy động khoảng 92.680 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu xây dựng Chương trình NTM giai đoạn 2021 – 2025.

Dự kiến đến năm 2025, thành phố phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới tại 100% số huyện, xã đạt chuẩn Nông thôn mới; 20% số huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; 40% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

TP cũng cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn hướng đến mục tiêu tự cung tự cấp nhu cầu nông sản cho người dân trên địa bàn. Dự kiến, giai đoạn 2021 – 2025, Hà Nội tăng cường sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản hằng năm 2,5-3% trong đó tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 70%.

Tp Ha Noi Huy Dong Khoang 92 680 Ty Dong Cho Chuong Trinh Ntm Giai Doan 2021 2025

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ triển khai có hiệu quả Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 25/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Hiện tại, TP đang triển khai “Đề án Trung tâm thiết kế sáng tạo và giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái của quốc gia tại Hà Nội”. Mỗi huyện, thị xã xây dựng được ít nhất một trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch. Dự kiến, đến năm 2025 sẽ phấn đấu đánh giá, phân hạng được 2.000 sản phẩm OCOP trở lên.

Bên cạnh mục tiêu phát triển nông nghiệp, quảng bá sản phẩm OCOP TP Hà Nội cũng đặt mục tiêu công nhận trên 50 làng nghề, nghề truyền thống; Có ít nhất 100 làng nghề, nghề truyền thống được hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể.

Hướng đến mục tiêu 100% số làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận thuộc danh mục được đánh giá tác động môi trường. Thành phố phấn đấu trên 80% hợp tác xã hoạt động hiệu quả, đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội giữ gìn và phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân.

Giai đoạn tới, Hà Nội phấn đấu thu nhập bình quân của nông dân đạt 80 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75-80%; Cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố; 100% hộ dân được cung cấp nước sạch,… Cùng một số tiêu chí khác để hướng đến NTM theo định hướng đô thị hóa.

Về nguồn vốn thực hiện các mục tiêu trên, Hà Nội sẽ tập trung huy động các nguồn lực của nhà nước và xã hội để đầu tư cho Chương trình số 04 giai đoạn 2021-2025 với tổng nguồn vốn dự kiến khoảng 92.680 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư là 83.700 tỷ đồng; Nguồn vốn huy động ngoài ngân sách là 8.980 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngân sách thành phố sẽ bổ sung cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố hằng năm khoảng 400 tỷ đồng để cho vay lãi suất ưu đãi theo quy định.

Dự kiến, nguồn vốn cho vay sẽ ưu tiên đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trại, người lao động thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông dân trên địa bàn thành phố để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 theo kế hoạch đề ra.

Phan Huy – Quỳnh Nga

Back to top button