Chuyển động doanh nghiệp

Tổng giám đốc Sunshine được đề cử vào Hội đồng quản trị Kienlongbank

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng theo định hướng phát triển kinh doanh trong thời gian sắp tới, Kienlongbank dự kiến sẽ bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022, số lượng thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung là 08 (tám) thành viên.

Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) mới đây đã công bố Tờ trình đại hội đồng cổ đông bất thường, về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Theo đó, nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng theo định hướng phát triển kinh doanh trong thời gian sắp tới, Kienlongbank dự kiến sẽ bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022, số lượng thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung là 08 (tám) thành viên.

Cơ cấu thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung thành viên HĐQT: Gồm 8 thành viên, trong đó 1/8 thành viên độc lập, 7/8 thành viên không phải là người điều hành của Kienlongbank và 1/8 thành viên là người điều hành của Kienlongbank.

Kienlongbank dự kiến sẽ bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022. Nguồn ảnh: internet

Theo Điều lệ ngân hàng, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua danh sách đề cử gồm bà Trần Thị Thu Hằng và ông Lê Hồng Phương.

Bà Trần Thị Thu Hằng sinh năm 1985, hiện là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư SIPT.

Trước đó, bà cũng từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty thành viên của Sunshine Group, gồm Phó chủ tịch Sunshine Homes, Giám đốc Sunshine AM, Tổng giám đốc Sunshine Tech, Chủ tịch Sunshine International Property Technology.

Trong khi đó, ông Lê Hồng Phương, sinh năm 1976, hiện là Tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BBGroup. Trước đó, ông Phương từng là Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc Dân (NCB).

PV

Back to top button