Chuyển động thị trường

Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 33,7% trong 5 tháng đầu năm

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới đây của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 262,73 tỷ USD, tăng 33,7% với cùng kỳ năm trước. 

Trong 262,73 tỷ USD của tổng giá trị xuất nhập khẩu, có 131,13 tỷ USD của giá trị hàng hoá xuất khẩu, tăng 30,9%, tương ứng tăng 30,96 tỷ USD và nhập khẩu đạt 131,6 tỷ USD, tăng 36,7%, tương ứng tăng 35,3 tỷ USD.

Xnk
Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm, giai đoạn 2016-2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Theo đó, các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu trong tháng 5 bao gồm: máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 6,22 tỷ USD, tương ứng tăng 73,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 4,22 tỷ USD, tương ứng tăng 27,2%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 3,46 tỷ USD, tương ứng 18,9%…

Một số mặt hàng Việt Nam nhập khẩu chủ yếu là: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 5,83 tỷ USD, tương ứng tăng 26,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 5,19 tỷ USD, tương ứng tăng 37,8%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 2,64 tỷ USD, tương ứng tăng mạnh 53,6%…

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 5 tháng/2021 đạt 182,81 tỷ USD, tăng 38,2%, tương ứng tăng 50,56 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong trong 5 tháng/2021 lên 97,2 tỷ USD, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 85,61 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong 5 tháng/2021 lên mức thặng dư trị giá 11,6 tỷ USD.

Về thị trường xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, trong 5 tháng/2021, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 170,17 tỷ USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm 2020, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (64,7%) trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước.

Trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: châu Mỹ: 54,62 tỷ USD, tăng 42,3%; châu Âu: 29,47 tỷ USD, tăng 21,5%; châu Đại Dương: 5,43 tỷ USD, tăng 38,9% và châu Phi: gần 3,1 tỷ USD, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Phương Thuỳ

Back to top button