Bạn đọc

Thừa Thiên Huế: Xem xét thu hồi hàng chục dự án chậm tiến độ

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có năng lực có thể tiếp cận đất đai, dự án, tỉnh Thừa Thiên Huế đã rà soát toàn bộ 114 dự án chậm tiến độ. Trong đó xử lý chia làm 3 loại: 39 dự án cần rà soát xem xét thu hồi, 45 dự án cần giám sát đặc biệt và 30 dự án cần đôn đốc tiến độ thực hiện.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức cuộc họp trực tuyến thường kỳ tháng 11/2021. Tại buổi họp, các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Hop Trực Tuyến
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu tại cuộc họp ảnh: CTTĐT Thừa Thiên Huế

Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Đại Vui, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội (KT – XH) 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, vì vậy, tỉnh đã tập trung chỉ đạo để tổ chức phân bổ nguồn lực từ Trung ương và nguồn lực của địa phương cho các công trình, dự án (DA) trọng điểm và ưu tiên các công trình chuyển tiếp, các công trình quyết toán hoàn thành để đưa vào sử dụng, hạn chế khởi công mới.

Ngoài ra, tỉnh đã ưu tiên đầu tư một số công trình, DA phát triển KT- XH như: hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng phát triển công nghiệp; thực hiện DA di dời, giải phóng mặt bằng (GPMB) khu vực I di tích Kinh thành Huế.

Tổng kế hoạch vốn xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2021 toàn tỉnh là 27.000 tỷ đồng, bằng 110,4% so với thực hiện năm 2020; trong đó, vốn địa phương quản lý 19.850 tỷ đồng, vốn đầu tư qua Bộ ngành Trung ương 7.150 tỷ đồng. Ước thực hiện cả năm 25.545 tỷ đồng, đạt 94,6% kế hoạch, bằng 104,5% so với thực hiện năm 2020.

Tỉnh đã xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển KT- XH năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Đến nay trên địa bàn tỉnh có 112 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 3.989 triệu USD. Vốn FDI thực hiện cả năm ước 1.736 tỷ đồng, đạt 69,4% kế hoạch, bằng 144,7% so với thực hiện năm 2020.

Ngoài ra, nguồn vốn doanh nghiệp trong nước, năm 2021 tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 31 DA với tổng vốn đầu tư 10.499 tỷ đồng, điều chỉnh 29 DA với tổng vốn đầu tư tăng thêm 706 tỷ đồng; trong đó Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh cấp mới 8 DA với tổng vốn đầu tư 3.308 tỷ đồng, điều chỉnh 8 DA với tổng vốn tăng thêm 311 tỷ đồng.

Một số DA lớn đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư như hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex, Trung tâm thương mại dịch vụ tại khu A – Đô thị mới An Vân Dương, Khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung Thừa Thiên Huế.

Một số nhà đầu tư lớn khác đang nghiên cứu đầu tư vào địa bàn tỉnh trong lĩnh vực đô thị, du lịch, thương mại, hạ tầng khu công nghiệp. Một số DA trọng điểm đã đi vào hoạt động góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách tỉnh.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có năng lực có thể tiếp cận đất đai, DA, tỉnh đã rà soát toàn bộ 114 DA chậm tiến độ, xử lý chia làm 3 loại; trong đó, 39 DA cần rà soát xem xét thu hồi, 45 DA cần giám sát đặc biệt và 30 DA cần đôn đốc tiến độ thực hiện. Trong năm 2021 đã chấm dứt hoạt động 11 DA.

Đến nay nhiều công trình tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư XDCB, một số công trình chuyển tiếp đã hoàn thành đưa vào sử dụng và đang phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch năm 2021 vẫn chưa đáp ứng được nhiệm vụ đề ra, công tác giải ngân chưa đảm bảo theo yêu cầu do vẫn còn một số yếu tố bất lợi: tình hình dịch bệnh COVID-19; nguồn vốn vay của doanh nghiệp huy động khó khăn, năng lực các nhà thầu chưa được nâng cao; thủ tục đầu tư XDCB vẫn còn bất cập; công tác GPMB gặp nhiều vướng mắc; thời tiết các tháng cuối năm nhiều mưa… tác động đến Kinh tế – Xã hội và đầu tư phát triển.

Theo kế hoạch, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm. Trong đó vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế được bố trí hơn 4.281 tỷ đồng.

Tỉnh sẽ tập trung bố trí để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, DA trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển Kinh tế- Xã hội địa phương, có tính kết nối và lan tỏa, đặc biệt góp phần thực hiện mục tiêu sớm xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc trung ương theo Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu cơ quan chuyên môn tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án để thúc đẩy giải ngân vốn. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm để vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực sản xuất của nền kinh tế, tăng cường kết nối liên vùng, khu vực, quốc tế, vừa góp phần tăng tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng; phát triển hệ thống hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nhất là hệ thống công trình thủy lợi nội đồng…

Đoàn Văn Thuận

Back to top button