Pháp lý doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về hỗ trợ lãi xuất, tín dụng cho doanh nghiệp trong việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất.

Theo chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 3/10/2021 nêu rõ, dịch COVID-19 lần thứ 4 này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Do đó, để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất thì vào cuộc tích cực của toàn hệ thống chính trị.

Cùng với đó, Chính phủ cũng liên tục tổ chức hội nghị trực tuyến với các doanh nghiệp, lắng nghe các ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn từ đó phục hồi chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa bị đứt gãy, đảm bảo ổn định sản xuất.

Thu Tuong Chinh Phu Ban Hanh Co Che Ho Tro Doanh Nghiep Phuc Hoi San Xuat Sau Dich Covid 19

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành các gõi hỗ trợ cùng cơ chế giảm lại suất cùng với các yêu cầu:

Một là: Doanh nghiệp với vai trò là chủ thể của quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh, phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất phương án sản xuất, lưu thông hàng hóa nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch tại khu làm việc hiệu quả.

Hai là: Cần khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai kế hoạch, thông qua phương án sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Doanh nghiệp cần chủ động phối hợp với Bộ Y tế để phân bổ kịp thời vaccine tiêm phòng cho người lao động tại các doanh nghiệp, đặc biệt là tại các địa phương dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Ba là: Bộ Y tế khẩn trương ban hành các quy định cụ thể về giãn cách, xét nghiệm trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận kịp thời nguồn cung cấp kit xét nghiệm để các doanh nghiệp chủ động về vật tư y tế trong kiểm soát phòng, chống dịch.

Bốn là: Chính phủ giao cho Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn các địa phương bảo đảm lưu thông hàng hóa, phục vụ tốt cho quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm của các tập thể, cá nhân không thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch của Chính phủ.

Năm là: Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế.

Sáu là: Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, lao động nước ngoài được nhập cảnh và thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Bảy là: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, kịp thời hướng dẫn các chính sách, quy định về miễn giảm thuế, triển khai để ban hành cơ chế hỗ trợ lãi suất, tín dụng cho các doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ.

Cũng tại Chỉ thị này, Chính phủ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết thúc đẩy phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.

Phan Huy Quỳnh

Back to top button