Pháp lý doanh nghiệp

Thu ngân sách nhà nước ước tính đạt 1.411.700 tỷ đồng năm 2022

Sáng 13/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước là 1.411.700 tỷ đồng.

Theo dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, các đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường Diên Hồng và điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, biểu quyết có 465/468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 93,19% đại biểu Quốc hội. Như vậy, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 với ước tính đạt 1.411.700 tỷ đồng.

Thu Ngan Sach Nha Nuoc Uoc Tinh Dat 1 411 700 Ty Dong Nam 2022

Nghị quyết gồm 5 Điều và 4 Phụ lục, thông qua tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.411.700 tỷ đồng với tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.784.600 tỷ đồng, mức bội chi ngân sách nhà nước là 372.900 tỷ đồng, tương đương 4% tổng GDP.

Thu ngân sách nhà nước cũng bao gồm bội chi ngân sách trung ương là 347.900 tỷ đồng (tương đương 3,7% GDP), bội chi ngân sách địa phương là 25 nghìn tỷ đồng (tương đương 0,3% GDP). Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 572.686 tỷ đồng.

Nghị quyết cũng bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó bổ sung 40,322 tỷ đồng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021, đồng thời bổ sung 40,322 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên năm 2021 từ nguồn viện trợ cho ngân sách tỉnh Quảng Nam để thực hiện Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An.

Trong kỳ họp, các đại biểu cũng đã đi đến thống nhất về việc Nghị quyết cho phép các địa phương được sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2021 và năm 2022.

Lấy ý kiến, đóng góp các đại biểu cũng cho phép chuyển nguồn 16 nghìn tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 sang kế hoạch năm 2022 để phân bổ và giao kế hoạch đầu tư cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia gồm:

  • Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 6.000 tỷ đồng.
  • Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 6.000 tỷ đồng.
  • Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 4.000 tỷ đồng.

Bên cạnh việc dự thu ngân sách nhà nước thì Nghị quyết cũng giao Chính phủ điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tiền tệ để phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Năm 2022 sẽ tiếp tục cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2021; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, kiểm soát lạm phát  hiệu quả.

Huy Quỳnh 

Back to top button