Chuyển động doanh nghiệp

Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 90% trong 10 tháng năm 2021

Mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 nhưng Bộ Tài chính cho biết vẫn đảm tiến độ dự doán. Theo đó lũy kế thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 90,9%, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Bộ Tài chính, hiện đã có 53 địa phương thu nội địa 10 tháng đạt trên 83% dự toán, 41 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, một số địa phương có mức tăng trưởng thu trên 15%; 10 địa phương có tiến độ thu dự toán đạt thấp.

Báo cáo mới nhất từ Vụ Ngân sách nhà nước, thu nội địa ước đạt 87,9% dự toán, tăng 1,9%; thu từ dầu thô ước đạt 143,6% dự toán, tăng 12,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 106,6% dự toán, tăng 27,7%.

Thu Ngan Sach Nha Nuoc Dat Hon 90 Trong 10 Thang Nam 2021

Được biết, ngân sách nhà nước 10 tháng vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ, nhờ đà tăng trưởng của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020. Bên cạnh đó một số ngành, lĩnh vực được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Do đó, các doanh nghiệp vẫn duy trì được mức tăng trưởng khả quan tạo thêm nguồn thu cho  ngân sách nhà nước.

Hiện nay, giá dầu tăng 20,6 USD/thùng so với giá dự toán, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước từ dầu thô. Cũng theo Bộ Tài chính, kim ngạch xuất nhập khẩu những tháng đầu năm tăng với kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế lũy kế 10 tháng ước tăng 31,55% so cùng kỳ năm ngoái.

Về chi ngân sách nhà nước, thực hiện 10 tháng ước đạt 68,1% dự toán, trong đó, chi thường xuyên đạt 77% dự toán; chi trả nợ lãi đạt 77,6% dự toán. Riêng tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển vẫn chậm được cải thiện, mới đạt 55,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2020 đạt 27,25%). Trong 10 tháng, ước tính vốn trong nước đạt 60,89%, vốn ngoài nước chỉ đạt 15,29% kế hoạch.

Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương hiện tại đã thực hiện ưu tiên bố trí chi cho phòng, chống dịch COVID-19. Ước tính 10 tháng, ngân sách nhà nước đã chi 50,77 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch với 31,55 nghìn tỷ đồng và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với 19,22 nghìn tỷ đồng.

Ngân sách trung ương cũng đã chi 24,88 nghìn tỷ đồng để mua vaccine và chi cho phòng, chống dịch; mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 và hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng trong làn sống dịch thứ 4 này.

Bên cạnh việc chi ngân sách cho việc mua vaccine và phòng chống dịch, Thủ tướng Chính phủ, đã xuất cấp vật tư, trang thiết bị dự trữ quốc gia cho phòng, chống dịch và 153,3 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ cho nhân dân và một số địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua.

Những tháng cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế theo tinh thần Nghị quyết số 02/2021/NQ-CP của Chính phủ, tiếp tục phối hợp với các cơ quan công an, hải quan, quản lý thị trường kiểm soát chặt chẽ về giá, chống thất thu ngân sách nhà nước, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh để khuyến khích, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Phan Quỳnh

Back to top button