Bất động sản

Thống đốc nêu nhiệm vụ trọng tâm ngành ngân hàng

– Chỉ thị của Thống đốc NHNN nhằm thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng chỉ thị toàn hệ thống ngân hàng thực hiện mục tiêu năm 2019. Ảnh: VGP/Huy Thắng.

Mục tiêu tổng quát của ngành Ngân hàng năm 2019 là điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiềm chế lạm phát theo mục tiêu năm 2019 bình quân dưới 4%; duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Năm 2019 định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020. Trong đó tập trung xử lý hiệu quả các TCTD yếu kém. Tăng cường củng cố, chấn chỉnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân nhằm bảo đảm hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và giữ vững ổn định kinh tế – xã hội tại địa phương; thực hiện quyết liệt và hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD; đẩy mạnh xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường, kiểm soát nợ xấu mới phát sinh và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu; phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 2%; tỷ lệ nợ xấu và các khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu (bao gồm nợ xấu nội bảng, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý, nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ và các khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu khác) dưới 5%.

Ngành ngân hàng phải tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của hệ thống các TCTD, hỗ trợ công tác cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu.

Đồng thời, ngành ngân hàng phải thực hiện đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, giảm dần thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế; xây dựng, hoàn thiện và nâng cấp hạ tầng thanh toán quốc gia, tạo điều kiện để triển khai các sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới. Giám sát các hệ thống thanh toán đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, tăng cường công tác an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử; áp dụng các tiêu chuẩn an toàn bảo mật thanh toán theo chuẩn quốc tế.

Song song với đó, toàn ngành phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các giao dịch hành chính với NHNN và giao dịch với TCTD góp phần cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy doanh nghiệp nói chung và TCTD nói riêng phát triển bền vững. Phấn đấu năm 2019 cải thiện chỉ số Tiếp cận tín dụng tăng ít nhất 1 bậc trên bảng xếp hạng.

Thống đốc NHNN yêu cầu, các đơn vị thuộc ngành Ngân hàng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại Chỉ thị này, đồng thời báo cáo lãnh đạo NHNN tình hình thực hiện Chỉ thị hàng tháng, quý và năm.

Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng vừa qua, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết trong năm 2018, ngành ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, hoàn thành được các mục tiêu quan trọng đề ra. Đáng chú ý, tăng trưởng tín dụng năm 2018 đạt 14%, tốc độ tăng giảm dần so với 3 năm trước đó, trong khi tốc độ tăng trưởng GDP lại tăng dần, điều này cho thấy tín dụng được sử dụng hiệu quả và được phân bổ phù hợp.

Cũng tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có những chỉ đạo quan trọng. Thủ tướng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của NHNN và các tổ chức tín dụng trong việc đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Nhưng để năm 2019 đạt kết quả cao hơn năm 2018, ngành ngân hàng cần có sự bứt phá.

Anh Minh

Theo VGP News

Back to top button