Thương mại - dịch vụ

Thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới

Từ ngày 01/11/2022, cơ quan Hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu D được cấp theo mẫu mới.

Từ ngày 01/11/2022, cơ quan Hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu D được cấp theo mẫu mới. Ảnh minh hoa: Internet

Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 1683/TCHQ-GSQL về thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới.

Tổng cục Hải quan nêu rõ, trên cơ sở báo cáo Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 35 và Phiên họp giữa kỳ của Tiểu ban xuất xứ hàng hóa trong ASEAN, tiếp theo Công văn 1568/TCHQ-GSQL ngày 04/5/2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thực hiện đối với C/O mẫu D (bao gồm C/O điện tử và C/O bản giấy) như sau:

Đối với C/O được cấp trong giai đoạn chuyển tiếp từ 01/5/2022 đến hết 31/10/2022, cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu D mẫu cũ (quy định tại Thông tư 19/2020/TT-BCT) và C/O mẫu D mới.

Đối với C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 01/11/2022, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu D được cấp theo mẫu mới.

C/O (Certificate of Origin) là loại chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Chứng từ này được cấp dựa trên hiệp định thương mại tự do FTA, được ký kết đa phương hoặc song phương. Trong đó, C/O form D là chứng từ chứng nhận xuất xứ áp dụng cho các loại hàng hóa xuất khẩu sang các nước thành viên ASEAN thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định CEPT.

Khi người nhập khẩu xuất trình được C/O form D với cơ quan hải quan, họ sẽ được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu (đối với phần lớn mặt hàng thì thuế nhập khẩu là 0%). Vì vậy, khi xuất khẩu hàng đi các quốc gia Đông Nam Á, nhà nhập khẩu luôn yêu cầu nhà xuất khẩu phải cung cấp C/O này. Đây là một lợi thế và thúc đẩy giao thương trong khối ASEAN phát triển.

Khuê Hiền

Back to top button