Nông nghiệp

Thành phố Hà Nội công nhận thêm 53 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn

Ngày 2/11, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng 53 sản phẩm OCOP (lần 1, đợt 1) năm 2021 cho 2 huyện Hoài Đức và huyện Quốc Oai.

Đước biết, trong số 53 sản phẩm dự thi sản phẩm OCOP được Hội đồng đánh giá có 22 sản phẩm của 8 chủ thể trên địa bàn huyện Hoài Đức và 31 sản phẩm của 11 chủ thể trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Các sản phẩm OCOP tham gia của huyện Hoài Đức trong đợt đánh giá lần này có 20 loại thực phẩm; 1 loại đồ uống; 1 loại hàng lưu niệm, nội thất trang trí. Đối với huyện Quốc Oai, các sản phẩm tham gia đánh giá có 18 loại thực phẩm; 2 loại đồ uống; 11 loại lưu niệm, nội thất, trang trí.

Thanh Pho Ha Noi Cong Nhan Them 53 San Pham Ocop Dat Tieu Chuan

Trong hội nghị, các thành viên Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng Đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội (lần 1, đợt 1) năm 2021 bao gồm các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch.

Theo tiêu chí, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội đã xem xét, đánh giá từng sản phẩm gồm 3 phần.

  • Các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (gồm tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm, sức mạnh cộng đồng).
  • Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị (gồm tiếp thị, câu chuyện sản phẩm).
  • Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm (tiêu chí cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm, khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế).

Trên cơ sở đánh giá để đảm bảo tính khách quan, tại hội nghị Văn phòng Điều phối Nông thôn mới TP Hà Nội quy định chỉ những sản phẩm đủ minh chứng, đạt tiêu chí theo quy định, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP sẽ quyết định kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP theo quy định.

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025 phấn đấu có thêm 2.000 sản phẩm OCOP đạt được chứng nhận từ 3 sao trở lên. Dự kiến mỗi huyện, thị xã xây dựng được ít nhất 1 trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch.

Vì vậy, vệc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP nhằm phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế trên địa bàn thành phố theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế, hướng đến cung cấp cho thị trường sản phẩm chất lượng, phù hợp với thị hiếu và đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Văn phòng Nông thôn mới Hà Nội đồng hành cùng bài viết.
Huy Quỳnh

Back to top button