Công nghiệp

Thanh Hoá tạo điều kiện phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

Vừa qua, HĐND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành nghị quyết số 121/2021/NQ-HĐND về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2026.

Hỗ trợ xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp 

Nghị quyết số 121/2021/NQ-HĐND nêu rõ, đối tượng hỗ trợ, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp, cụm làng nghề (sau đây gọi chung là cụm công nghiệp, viết tắt CCN) là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật CCN.

Mức hỗ trợ là 1 tỷ đồng/ha đối với CCN thuộc địa bàn các huyện 30a (trừ các CCN có ranh giới tiếp giáp với đường Hồ Chí Minh); riêng CCN thuộc địa bàn huyện Mường Lát hỗ trợ 1,5 tỷ đồng/ha. Mức hỗ trợ tối đa không quá 20 tỷ đồng/CCN.

Hỗ trợ 0,7 tỷ đồng/ha đối với CCN thuộc các huyện miền núi còn lại và các CCN của các huyện 30a có giáp ranh với đường Hồ Chí Minh. Mức hỗ trợ tối đa không quá 15 tỷ đồng/CCN.

Hỗ trợ 0,5 tỷ đồng đối với CNN thuộc các huyện đồng bằng và các huyện ven biển; mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng/CCN.

Thanh Hoá
Thanh Hoá tạo điều kiện phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Ảnh: Internet

Đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp miền núi

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam đầu tư dự án sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp vào các huyện miền núi sẽ được hưởng mức hỗ trợ này.

Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ 01 tỷ đồng/ha đối với các dự án đầu tư thuộc các huyện 3a; hỗ trợ 0,7 tỷ đồng/ha đối với các dự án đầu tư thuộc các huyện miền núi còn lại/ Mức hỗ trợ tối đa không quá 02 tỷ đồng/dự án.

Ngoài ra, các tổ chức cá nhân có thành tích du nhập tạo thành làng nghề mới hoặc khôi phục được làng nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ được nhận mức hỗ trợ 0,5 tỷ đồng/làng nghề.

Thời gian thực hiện các chính sách này bắt đầu từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2026.

Trần Thuỳ

Back to top button