Du lịch

Thanh Hóa duyệt đề án phát triển du lịch huyện Hà Trung

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây đã phê duyệt Đề án phát triển du lịch huyện Hà Trung đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

F1797d0fc687546da1
Cụm di tích danh thắng Hàn Sơn ở huyện Hà Trung. Nguồn: Cổng TTĐT Thanh Hóa

Cụ thể, du lịch huyện Hà Trung sẽ được phát triển phù hợp với Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021 – 2025 và các kế hoạch, quy hoạch có liên quan.

Theo Đề án, du lịch huyện Hà Trung sẽ phát triển, đa dạng hóa sản phẩm có tiềm năng, lợi thế nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư khai thác du lịch và khẳng định thương hiệu; tập trung khai thác hiệu quả thị trường nội địa, hướng đến tăng tỷ trọng thị trường khách du lịch quốc tế.

Bên cạnh đó, phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử địa phương; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội; đặt trong mối liên hệ với các ngành kinh tế nông – lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ khác; tăng cường liên kết với các địa phương có thế mạnh về du lịch trong và ngoài tỉnh.

Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch, tạo môi trường đầu tư thuận lợi hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn huyện…

Cũng theo Đề án, sẽ tập trung các nguồn lực phát triển du lịch huyện Hà Trung theo hướng bền vững, có tính chuyên nghiệp và chất lượng cao; hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ; mạng lưới dịch vụ đa dạng; hệ thống sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương và có tính cạnh tranh cao. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện, trở thành điểm đến mới hấp dẫn của Thanh Hóa và Việt Nam.

Đề án nêu rõ định hướng các cụm trọng điểm phát triển du lịch: Các di tích lịch sử, văn hoá; du lịch trải nghiệm nông nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng gắn với dự án khu nông nghiệp công nghệ cao và tổ hợp sân golf kết hợp biệt thự nghỉ dưỡng, tìm hiểu văn hoá dân tộc Mường; Du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng, sinh thái; hoạt động du lịch bổ trợ; Du lịch lễ hội truyền thống, trải nghiệm văn hoá địa phương…

Cao Dương

Back to top button