Pháp lý doanh nghiệp

Tháng 9/2021, cơ quan thuế thu ngân sách trên 60 nghìn tỷ

Tổng thu ngân sách tháng 9/2021 do cơ quan thuế quản lý đạt 60.499 tỷ đồng, bằng 5,4% so với dự toán, bằng 65% so với cùng kỳ.

1 Qcnd
Tháng 9/2021, cơ quan thuế thu ngân sách trên 60 nghìn tỷ. Ảnh: Tổng cục Thuế

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, số thu ngân sách liên tục có xu hướng giảm qua các tháng, quý và so với thực hiện cùng kỳ. Cụ thể, số thu quý 1 đạt 369.688 tỷ đồng, quý 2 chỉ còn 289.717 tỷ đồng, sang quý 3/2021 thu chỉ đạt 245.989 tỷ đồng (bằng 64% quý 1 và bằng 71,9% quý 2).

Nhiều tỉnh, thành phố có mức thu ngân sách đạt rất thấp và thấp hơn rất nhiều so với bình quân thu ngân sách 7 tháng đầu năm. Riêng TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách 9 tháng giảm gần 6.000 tỷ đồng so với tháng 8/2021.

Về công tác thu nợ thuế 9 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế thực hiện thu hồi 22.000 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng, bằng 73,1% kế hoạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn nên số thu nợ giảm mạnh qua từng tháng. Tháng 8 thu đạt 2.090 tỷ đồng; tháng 9, chỉ ước đạt 1.100 tỷ đồng, giảm trên 1.500 tỷ đồng so với bình quân 7 tháng.

Cũng theo Tổng cục Thuế, tính đến cuối tháng 9/2021, đã có tổng số 138.984 đơn đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất (trong đó có 119.508 DN và 19.476 hộ, cá nhân kinh doanh). Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn là 78.108 tỷ đồng.

Được biết, nhiệm vụ thu năm 2021 được Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành Thuế là 1.167.400 tỷ đồng. Như vậy trong quý IV, toàn ngành Thuế phải thu tối thiểu 260.400 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu hơn 86.800 tỷ đồng.

Do đó, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục Thuế tiếp tục bám sát diễn biến thu NSNN theo từng khoản thu, sắc thuế, tích cực đôn đốc các tổ chức nộp các khoản thuế đã hết thơi gian gia hạn (khoảng 42.300 tỷ đồng); tăng cường đơn đốc thu hồi nợ thuế.

Song song với đó, Tổng cục Thuế sẽ phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc Bộ Tài chính để đôn đốc thu các khoản thuộc NSTW như: tiền SD đất, thu phí, lệ phí trung ương, thu cổ tức, lợi nhuận còn lại, thu chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước.

Văn Thanh

Back to top button