Thương mại - dịch vụ

Tháng 12/2021, giá trị nhập khẩu ô tô đạt 433 triệu USD

Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 12/2021 đạt 15.196 chiếc, tương ứng trị giá đạt 433 triệu USD.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2021, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 12/2021 đạt 15.196 chiếc, tương ứng trị giá đạt 433 triệu USD.

Image001(5)
Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong năm 2020 và năm 2021 (Đơn vị: Chiếc). Nguồn: Tổng cục Hải quan

Ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là Thái Lan, Trung Quốc, và Inđônêxia. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 13.766 chiếc, chiếm tới 91% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Trong đó, lượng xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 12/2021 chủ yếu là xe xuất xứ từ thị trường Thái Lan với 5.422 chiếc, giảm 20,4%; từ Inđônêxia với 1.943 chiếc, giảm 47,3% so với tháng trước.

Đối với xe ô tô trên 9 chỗ ngồi, trong tháng 12/2021, có 82 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi xuất xứ từ Trung Quốc (54 chiếc) và Thái Lan (28 chiếc) được làm thủ tục nhập về Việt Nam.

Trong khi đó, lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 12/2021 là 3.995 chiếc, với trị giá đạt 123 triệu USD; tăng mạnh tới 52,3% về lượng và tăng 79,6% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 2.108 chiếc xe có xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 146% so với tháng trước. Tiếp theo, có 1.528 chiếc xuất xứ từ Thái Lan, tăng 20,1% và có 268 chiếc xuất xứ từ Inđônêxia, giảm 39,4% so với tháng trước.

Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 12/2021 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu cảng thành phố Lạng Sơn với 1.479 chiếc, tăng 76,9%; thành phố Hồ Chí Minh với 959 chiếc, tăng giảm 27,5% và thành phố Hải Phòng với 915 chiếc, tăng 114% so với tháng trước.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng) trong tháng 12/2021, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 2.583 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo 117,3 triệu USD, tăng mạnh 67,7% về lượng và tăng 56% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có tới 2.303 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 91,9% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 89% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Tính cả năm 2021, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 160.035 chiếc, tăng 52,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 109.728 chiếc, tăng 45,2%; ô tô vận tải đạt 34.916 chiếc, tăng 55,7%.

Văn Thanh

Back to top button