Nông nghiệp

Thẩm định, đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm năm 2020

Ngày 14/10/2020, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội phối hợp với UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020 trên địa bàn Quận.

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 3629/QĐ-UBDN TP Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm TP Hà Nội đến năm 2020, UBND quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội tổ chức thẩm định, đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Thành phần tham gia gồm các thành viên Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố (Theo Quyết định số 5346/QĐ-UBND TP Hà Nội); Hội đồng và tổ tư vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm; đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới;TP Hà Nội; đại diện chủ thể tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và một số doanh nghiệp có sản phẩm dự thi.

Hội đồng thẩm định, đánh giá và phân hạng cùng tổ tư vấn làm việc hết công suất

“OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Với mục đích, ý nghĩa phát triển sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ theo lợi thế của quận Bắc Từ Liêm thông qua các chuỗi giá trị do các doanh nghiệp, hộ sản xuất và HTX thực hiện; quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP một cách thống nhất và đồng bộ. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2020 nên UBND quận đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các phường rà soát, thống kê, tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể có sản phẩm đăng ký dự thi để phấn đấu đạt mục  tiêu kế hoạch đề ra…”, bà Phạm Thị Chinh – Phó Phòng kinh tế quận Bắc Từ Liêm, phát biểu tại Hội nghị.

Bà Ngô Thị Tính – TGĐ Cty Bánh mứt kẹo Bảo Minh – một trong những sản phẩm được tham gia thẩm định

Hội nghị lần này có 20 sản phẩm đăng ký dự thi thuộc sở hữu của một số doanh nghiệp trên địa bàn như: Bánh cốm, bánh khảo nhân thập cẩm, bánh chả, bánh phu thê, bánh trong vị lá gai, bánh trong vị gấc, bánh trong vị lá dứa, bánh cốm nhân sầu riêng, kẹo lạc… trong đó, một số sản phẩm đã được xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Phan Huy

Back to top button