Chuyển động doanh nghiệp

Thaiholdings: Ghi nhận lãi chuyển nhượng Dự án Apatit Quý 3/2021

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần CTCP Thaiholdings (Thaiholdings – THD) ghi nhận 6.029 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 475 tỷ đồng, đều tăng gấp 6 lần cùng kỳ.

Hình Ảnh Thaiholdings
LNST 9 tháng đầu năm Thaiholdings đạt 475 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ. (Ảnh: IT)

Trong Quý 3/2021, doanh thu thuần Thaiholdings đạt 2.943 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Giá vốn bán hàng cũng tăng 4 lần, từ 620 tỷ đồng lên 2.796 tỷ đồng, Thaiholdings chỉ thu về 147 tỷ đồng lãi gộp, tuy nhiên, so với cùng kỳ tăng đến 119%.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến từ 7 triệu đồng cùng kỳ lên 41 tỷ đồng. Theo thuyết minh, quý 3/2020 Thaiholdings chỉ ghi nhận khoản lãi tiền gửi, tiền vay thì trong quý này ghi nhận thêm các khoản khác như lãi bán các khoản đầu tư; cổ tức, lợi nhuận được chia; lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm và doanh thu hoạt động tài chính khác.

Theo đó, chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ 2 tỷ đồng cùng kỳ lên 230 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay chiếm 40% ở mức 93 tỷ đồng. Trừ thêm các chi phí khác, Thaiholdings lỗ thuần gần 70 tỷ từ hoạt động kinh doanh.

Bù đắp cho khoản lỗ, Thaiholdings ghi nhận 180 tỷ đồng từ lợi nhuận khác, trong đó, chủ yếu là khoản lãi chuyển nhượng Dự án Apatit Lào Cai. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 111 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.

Trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế Thaiholdings đạt 77 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Theo giải trình, nguyên nhân chỉ tiêu này tăng là do kết quả kinh doanh Quý 3/2021 của các công ty con tăng dẫn đến kết quả hợp nhất tăng.

Riêng công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận ở mức 98 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ. Thaiholdings cũng giải trình do hoạt động thương mại tăng cùng với sự đóng góp của hoạt động tài chính.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần doanh nghiệp đạt 6.029 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 475 tỷ đồng, đều tăng gấp 6 lần cùng kỳ.

Kết thúc Quý 3/2021, tổng tài sản Thaiholdings đạt 12.367 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Nợ phải trả giảm từ 8.105 tỷ đồng xuống còn 6.585 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 5.782 tỷ đồng, gấp 2 lần đầu năm.

Gia Linh

Back to top button