Pháp lý doanh nghiệp

Tạm dừng, hoãn các cuộc kiểm tra sau thông quan trong kế hoạch năm 2021

Các cuộc kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) đã có trong kế hoạch năm 2021 đã được thông báo tạm dừng, hoãn. Hoạt động này sẽ được thực hiện vào thời gian phù hợp sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. 

Thực hiện Thông báo số 616/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc phân công triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, vừa qua Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 4797/TCHQ-KTSTQ về việc thực hiện công tác KTSTQ trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19. 

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục KTSTQ và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tạm dừng, hoãn các cuộc KTSTQ đã có trong kế hoạch năm 2021, bao gồm KTSTQ đánh giá tuân thủ và KTSTQ theo dấu hiệu rủi ro.

Hải Quan
Ảnh minh hoạ: CTTĐT Bắc Ninh

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan, đơn vị đề xuất kiểm tra phải nêu rõ dấu hiệu vi phạm và được sự phê duyệt của cấp lãnh đạo có thẩm quyền. 

Trong quá trình tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Nghiêm cấm cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ, Công văn nêu rõ.

Cũng trong thời điểm này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tập trung, tăng cường hoạt động nghiên cứu các quy định pháp luật; đẩy mạnh hoạt động thu thập thông tin để phát hiện dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu rủi ro, chuẩn bị kỹ kế hoạch kiểm tra khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Trần Thuỳ

Back to top button