VIDEOS

Sovilaco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2020 – 2024

Sáng 4/10/2021, Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Nhiệm kỳ 2020 – 2024) với hình thức trực tuyến, không chỉ phải đảm bảo xử lý chặt chẽ các vấn đề liên quan pháp lý, việc tổ chức một sự kiện trực tuyến với sự tham dự của cổ đông trong bối cảnh dịch bệnh đòi hỏi tinh thần quyết tâm  vượt mọi thách thức của doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2019 tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ sở hữu là Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội, Công ty đã thực hiện xác định lại giá trị doanh nghiệp đến thời điểm 31/12/2019 để tiếp tục làm thủ tục thoái vốn 24% vốn của Chủ sở hữu tại doanh nghiệp theo đúng lộ trình. Tuy nhiên, việc thoái vốn tại Công ty chưa hoàn thành để tập trung cho việc chuyển giao quyền chủ sở hữu vốn nhà nước của doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Tổng doanh thu đạt được trong năm 2020 là 19.763,35 tỷ đồng, đạt 85,67% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 8,7%, lợi nhuận sau thuế đạt 3,9%.

Sovilaco To Chuc Dai Hoi Dong Co Dong Thuong Nien Nam 2021 Va Nhiem Ky 2020 2024

Sau cổ phần hóa, Công ty có các nhà đầu tư và tổ chức bên ngoài tham gia mua cổ phần tương ứng với phần trăm tỷ lệ thoái vốn mà Nhà nước yêu cần, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước chiếm 75%/vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, một lượng cổ phần ưu đãi do CB-NLĐ Công ty mua nên về cơ bản Công ty Sovilaco vẫn duy trì hoạt động tốt sau khi thoái vốn nhà nước đợt 1 với mô hình Công ty mới. Nguồn tài chính để hoạt động kinh doanh do Công ty tự chủ về dòng tiền và vốn. Tình hình tài chính ngày càng khó khăn, mất cân đối, các khoản nợ phải thu khó đòi vẫn chưa thu hồi.

Hoàn thiện việc đăng ký lưu ký chứng khoán cho các nhà đầu tư và đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom và được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ra quyết định số 631/QĐ-SGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco vào năm 2017.

Những kết quả đạt được chưa cao so với những dự định kế hoạch ban đầu; tuy nhiên, với quyết tâm thể hiện sự nổ lực và cống hiến của HĐQT, Ban giám đốc, CB-NLĐ trong nhiệm kỳ qua đã tạo bước chuyển kinh doanh thuận lợi với mô hình mới của Công ty, duy trì kết quả kinh doanh khả quan, bảo toàn vốn của nhà nước.

Sovilaco To Chuc Dai Hoi Dong Co Dong Thuong Nien Nam 2021 Va Nhiem Ky 2020 2024 2

Đại hội đã bầu ra thành viên HĐQT, ông Huỳnh Ngọc Thông làm Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Xuân Trung là Tổng Giám đốc, và ông Lê Văn Huy làm Trưởng ban Kiểm soát của công ty.

Ông Huỳnh Ngọc Thông – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco cho biết định hướng của công ty trong nhiệm kỳ mới:

“Tiếp tục phát triển, duy trì hoạt động cung ứng lao động và quản lý nguồn lao động, cùng các ngành nghề kinh doanh của Công ty; xây dựng Công ty vững mạnh, có uy tín thương hiệu tại thị trường trong nước và khu vực; phát triển Công ty bền vững, góp phần tích cực vào “Chương trình mục tiêu giám nghèo, tăng hộ khá”, tạo việc làm cho người lao động theo chủ trương của Nhà nước, của ngành Lao động – Thương binh Xã hội. Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đăng ký giấy phép hoạt động XKLĐ, cung ứng lao động ngành điều dưỡng, lao động đặc định, tư vấn du học; Nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ cung ứng lao động trên các thị trường, đạt các tiêu chí về chất lượng, số lượng, uy tín. Tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông, hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước; Tiếp tục thoái vốn Nhà nước nhằm thu hút các nguồn lực tài chính trong các thành phần kinh tế khác, phát huy nội lực để khai thác tối ưu nguồn tài sản, tài chính của Công ty, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Doanh nghiệp, đảm bảo yếu tố cạnh tranh trong thị trưởng lao động xuất khẩu và du học tự túc;

Phát triển và kết hợp hòa các ngành nghề kinh doanh của Công ty, chú trọng đến việc cung cấp các giải pháp toàn diện về công tác cung ứng lao động, chuyên gia và đào tạo nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng đối với người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và theo nhu cầu xã hội. Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty để đáp ứng yêu cầu của thị trường; Tăng cường sự hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp XKLĐ trong cả nước và các đơn vị cung ứng lao động cho Công ty, với các địa phương, các khu công nghiệp, các sàn giao dịch việc làm…hình thành mạng lưới quốc gia về cung ứng và phát triển nguồn nhân lực tại các thị trường Châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapo, Macau, Malaysia, thị trường mới Đông âu…

Mở rộng hợp tác sang các khu vực Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Đông; Chú trọng công tác đầu tư các dự án đã được Bộ Lao động – TBXH (Chủ sở hữu trước đây phê duyệt) để phát triển, mở rộng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao tính cạnh tranh, đảm bảo chất lượng – hiệu quả để mang lại lợi ích kinh tế và lợi ích cho xã hội góp phần xây dựng xã hội bền vững, hài hòa. Luôn giữ vững thương hiệu doanh nghiệp vững mạnh, uy tín và phát triển lâu dài trong ngành lao động xuất khẩu”,…

 Vũ Hoàng – Trí Nhân

Back to top button