Quản trị doanh nghiệp

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm “phá đỉnh”

– 2018 là năm thứ tư liên tiếp, cả nước có lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký đạt kỷ lục…

Theo VnEconomy.vn

Back to top button