Thị trường trong nước

Sản lượng thuỷ sản cả nước giảm ở tất cả các mặt hàng

Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, sản lượng thủy sản của cả nước ước đạt 6.377,3 nghìn tấn, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng thủy sản của cả nước trong quý III/2021 ước đạt 2.281,4 nghìn tấn, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 1.607,5 nghìn tấn, giảm 5,9%; tôm đạt 337 nghìn tấn, giảm 5,2%; thủy sản khác đạt 337 nghìn tấn, giảm 1,6%.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, sản lượng thủy sản của cả nước ước đạt 6.377,3 nghìn tấn, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước; bao gồm: cá đạt 4.612,5 nghìn tấn, giảm 1,2%; tôm đạt 810 nghìn tấn, tăng 3,4%; thủy sản khác đạt 954,8 nghìn tấn, tăng 1,5%.

Số lượng từ Tổng cục Thống kê cho thấy, sản lượng thủy sản nuôi trồng quý III/2021 ước đạt 1.215,3 nghìn tấn, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước.Tính chung 9 tháng năm 2021, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 3.320,1 nghìn tấn, giảm 1,0% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: cá đạt 2.224,1 nghìn tấn, giảm 3,1%; tôm đạt 699,8 nghìn tấn, tăng 4,3%; thủy sản khác đạt 396,2 nghìn tấn, tăng 1,9%.

Về sản lượng thu hoạch các mặt hàng: trong quý III/2021, tôm nuôi giảm mạnh chủ yếu do các nhà máy chế biến giảm thu mua tôm, tạm ngưng hoạt động, giảm công suất hoặc khó khăn trong thu mua. 

Bên cạnh đó, sản lượng tôm sú đạt 81,5 nghìn tấn, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 204 nghìn tấn, giảm 6,3%. Ước tính 9 tháng năm 2021, sản lượng tôm sú đạt 196,6 nghìn tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 462,2 nghìn tấn, tăng 5,5%. 

Sản lượng cá tra giảm do người nuôi giảm quy mô nuôi hoặc chuyển sang nuôi thủy sản khác khi giá nguyên liệu ở mức thấp kể từ năm 2019 đến nay. 

Cá Tra
Sản lượng thu hoạch cá tra giảm do giãn cách xã hội. Ảnh: Bộ Công Thương

Cục Xuất nhập khẩu nhận định, việc thực hiện giãn cách xã hội gây trở ngại cho sản xuất, các doanh nghiệp chế biến cá tra dừng hoặc giảm công suất hoạt động, do đó sản lượng cá tra giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng cá tra 9 tháng năm 2021 ước đạt 987,4 nghìn tấn, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước (quý III/2021 đạt 315,3 nghìn tấn, giảm 19,8%).

Sản lượng thủy sản khai thác quý III/2021 ước đạt 1.066,1 nghìn tấn, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 841,1 nghìn tấn, giảm 0,5%; tôm đạt 36,6 nghìn tấn, giảm 5,1%. 

Song tính chung 9 tháng năm 2021, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 3.057,2 nghìn tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: cá đạt 2.388,4 nghìn tấn, tăng 0,7%; tôm đạt 110,2 nghìn tấn, giảm 2,2%, thủy sản khác đạt 558,6 nghìn tấn, tăng 1,3%.

Về giá thuỷ sản, từ giữa tháng 9/2021, một số tỉnh, thành phố phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội nên giá nguyên liệu thủy sản tăng trở lại. 

Cụ thể, theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp, tại tỉnh An Giang, ngày 30/9/2021, giá cá tra thịt trắng cỡ 1,2 kg/con trở lên tăng 1.000 -1.500 đ/kg so với ngày 16/9, lên 22.500 – 23.500 đ/kg; giá cá tra thịt trắng cỡ 0,7 – 1,1 kg/con tăng 500 đ/kg, lên 22.000 đ/kg. Tại tỉnh Cà Mau, giá tôm nguyên liệu tăng ở tất cả các kích cỡ.

Trần Thuỳ

Back to top button