Nông nghiệp

Sản lượng khai thác thủy sản 5 tháng đầu năm của Bà Rịa-Vũng Tàu đạt trên 152 nghìn tấn

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng 5/2021, tổng sản lượng khai thác thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt trên 33 nghìn tấn, tăng 0,6% so cùng kỳ, đưa lũy kế 5 tháng đầu năm 2021 đạt trên 152 nghìn tấn, tăng 1,9% so cùng kỳ và đạt 47% kế hoạch. 

Ảnh minh hoạ

Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản của các loại nghề lưới rê, vây, câu mực đều có tăng, nhất là nhóm đối tượng có giá trị kinh tế như họ cá thu, cá ngừ, cá cờ, mực ống, bạch tuộc,…

Tính đến ngày 20/5/2021, tổng số tàu cá của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 5.770 chiếc (trong đó có 2.866 chiếc hoạt động vùng khơi có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên, chiếm 49,7%).

Trong thời gian qua, công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản đã được các địa phương trên địa bản tỉnh tổ chức tuyên truyền vận động thành lập tổ đoàn kết trên biển, đồng thời kiện toàn lại số phương tiện và thành viên tham gia của các tổ.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 346 tổ đội đoàn kết trên biển với 2.453 tàu cá, tổng số 2.222 thành viên, trong đó có 03 hợp tác xã với 22 xã viên, 63 tàu cá và 01 nghiệp đoàn khai thác cá cơm gồm 42 thành viên, với 40 tàu cá.

Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá, cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Tính đến ngày 20/5/2021, tổng số tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 87,5%. Trong đó, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình là đạt trên 93%; tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m đã lắp thiết bị giám sát hành trình là 87% tàu).

Ngoài ra, số lượng tàu cá đã lắp thiết bị thông tin liên lạc định vị vệ tinh GPS VX-1700 là 822 chiếc.

Để chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 09/3/2021 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện trong năm 2021.

Đồng thời, tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch phối hợp các địa phương tiếp tục triển khai nhiệm vụ tuyên truyền Luật Thủy sản và các văn bản thi hành, chống khai thác IUU, đến nay đã tổ chức 01 lớp tập huấn tại Vũng Tàu với 58 ngư dân tham dự.

Thanh Hằng

Back to top button