Thị trường trong nước

Quý I/2021: Công nghiệp chế biến, chế tạo của Bình Dương tăng gần 7%

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ chốt, thúc đẩy tăng trưởng chung toàn ngành công nghiệp tỉnh Bình Dương khi tăng trưởng gần 7%, chiếm 98,9% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh.

Theo đó, trong quý I/2021, chỉ số sản xuất công nghiệp của Bình Dương tăng gần 7% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,88% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng đến 98,9% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp.

Đặc biệt, một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ, bao gồm: chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tăng 15,26%; sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 11,14%; sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 14,7%…

Quý I/2021, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tại Bình Dương tăng 15,26%. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cũng có một số ngành có mức tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ như: chế biến thực phẩm tăng 1,08%; đồ uống tăng 0,29%; hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 2,41%; sản phẩm từ cao su và plastic tăng 1,14%; sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 1,93%…

Sở Công Thương Bình Dương cho biết, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ chốt, thúc đẩy tăng trưởng chung của ngành công nghiệp tỉnh. Theo đó, Sở Công Thương tỉnh tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi dậy các nguồn lực phục vụ cho phát triển các lĩnh vực công nghiệp, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Đồng thời Bình Dương cũng giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư, doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và hợp tác đầu tư. Đây chính là điều kiện để các ngành, lĩnh vực kinh tế của Bình Dương tiếp tục chuyển biến tích cực, trong đó sản xuất công nghiệp phục hồi nhanh và đạt mức tăng trưởng trở lại.

Trần Thùy

Back to top button