Thương hiệu địa phương

Quảng Ninh phát triển thêm ít nhất 50 sản phẩm mới theo chu trình OCOP chuẩn

Đây là một trong những kế hoạch trong quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Ninh trong hành trình năm 2022.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong nhiệm vụ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2022, tỉnh sẽ lồng ghép nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; nâng cao chất lượng chương trình NTM bằng việc nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí theo các bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025

Đồng thời, triển khai có hiệu quả chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; hướng mạnh việc sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung theo chuỗi giá trị; xây dựng nhãn hiệu, bảo đảm quy mô, tính chuyên nghiệp để khẳng định thương hiệu OCOP Quảng Ninh.

Qn
Các sản phẩm OCOP Quảng Ninh được biết đến rộng rãi trên thị trường. Ảnh: Internet

Theo đó, trong lĩnh vực trồng trọt, Quảng Ninh sẽ quan tâm đổi mới cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế của từng tiểu vùng để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao, gắn với củng cố chương trình OCOP. Từng bước tái cơ cấu ngành chăn nuôi, phát triển chăn nuôi phù hợp với nền kinh tế thị trường, đáp ứng cơ bản các loại thực phẩm thiết yếu, tiến tới xuất khẩu sản phẩm có tiềm năng…

Tỉnh luôn xác định OCOP là chương trình kinh tế nông thôn quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, theo đó tỉnh sẽ lập, phê duyệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án OCOP giai đoạn 2021-2025. 

Đồng thời, tăng cường phổ biến chính sách hỗ trợ chương trình của tỉnh; phát triển thêm ít nhất 50 sản phẩm mới theo chu trình OCOP chuẩn; công nhận thêm 30-40 sản phẩm đạt từ 3 đến 4 sao, trong đó ít nhất có 1-2 sản phẩm đạt 5 sao đề xuất dự thi đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia… đảm bảo 85-90% sản phẩm được dán tem điện tử, hoặc có mã số, mã vạch truy xuất nguồn gốc.

Thuỳ Chi

Back to top button