Thương hiệu địa phương

Quảng Ninh ban hành quy chế quản lý điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP

Điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP của Quảng Ninh yêu cầu 100% số lượng mặt hàng là sản phẩm tham gia chương trình OCOP, sản phẩm đặc trưng, đặc sản vùng miền, trong đó 70% là sản phẩm OCOP Quảng Ninh đạt chuẩn từ 3 sao trở lên.

Tiêu chuẩn về các điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra quy chế quản lý điểm giới thiệu sản phẩm tham gia Chương trình OCOP tỉnh. 

Theo đó, tỉnh quy định những tiêu chuẩn về các điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP gồm:

Trung tâm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP có diện tích tối thiểu đạt 100m2, cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm OCOP có diện tích tối thiểu là 50m2.

Theo đó, điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP là các quầy hàng, ki ốt tại chợ, điểm du lịch và gian hàng OCOP tại Hội chợ, triển lãm, các sự kiện có diện tích tối thiểu 9m2.

Đặc biệt, điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP của Quảng Ninh yêu cầu 100% số lượng mặt hàng là sản phẩm tham gia chương trình OCOP, sản phẩm đặc trưng, đặc sản vùng miền, trong đó 70% là sản phẩm OCOP Quảng Ninh đạt chuẩn từ 3 sao trở lên.

Ocop
Trung tâm OCOP TX Đông Triều – Quảng Ninh. Ảnh: Internet

Điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP tại các loại hình kinh doanh tổng hợp bao gồm: Khu vực trưng bày sản phẩm OCOP tại Trung tâm thương mại, siêu thị được bố trí riêng tại vị trí thuận lợi, diện tích tối thiểu 5m2 trở lên, 100% mặt hàng tại khu vực này là sản phẩm OCOP Quảng Ninh đạt chuẩn. 

Ngoài ra, khu vực bày sản phẩm OCOP tại siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi và các điểm khác có diện tích tối thiểu 20m2, được bố trí tách biệt, ở vị trí tiện lợi cho việc tham quan, mua sắm; có biểu hiện chỉ dẫn “Sản phẩm OCOP Quảng Ninh đạt chuẩn” đối với khu trưng bày sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

Quy định về quản lý điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP

Theo bản quy chế, tổ chức, cá nhân mở Điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Việc tổ chức, bố trí hàng hoá phải đảm bảo khoa học thuận lợi cho khách hàng lựa chọn, mua sắm hàng hoá. Các phương tiện cân, đo, đếm để phục vụ hoạt động kinh doanh trong cửa hàng phải được kiểm định định kỳ theo quy định. Tỉnh khuyến khích sử dụng phương tiện quản lý, thanh toán hiện đại, hạn chế dùng tiền mặt.

Ocop 2
Hàng hoá phải được đảm bảo bày trí khoa học thuận lợi cho khách hàng lựa chọn, mua sắm hàng hoá. Ảnh: Tỉnh Quảng Ninh

Đặc biệt, cần thực hiện niêm yết giá trực tiếp trên sản phẩm đối với tất cả các mặt hàng tại Điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP.

Tỉnh Quảng Ninh cho biết, các cơ quan theo chức năng nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát các nội dung theo quy định của pháp luật như sau:

Thứ nhất: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp, các giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh các hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá kinh doanh có điều kiện hoặc hạn chế kinh doanh.

Thứ hai: Điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP không có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Quy chế này nhưng vẫn sử dụng mẫu biểu hiện/ biểu tượng theo quy định tại Quyết định 3041/QĐ-BCT ngày 08/10/2019 của Bộ Công Thương.

Thứ ba: Các quy định về hàng hoá tại Điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP như: kinh doanh hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hoá không đủ các điều kiện lưu thông trên thị trường.

Thứ tư: Việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Thứ năm: Niêm yết nội dung hoặc nội quy không theo đúng quy định tại điều 7 Quy chế này.

Thứ sáu: Các vi phạm khác theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.

Trần Thuỳ

Back to top button