Thương hiệu địa phương

Quảng Ngãi: 40 – 50 sản phẩm sẽ được công nhận OCOP cấp tỉnh

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh, với mục tiêu chuẩn hóa và công nhận 40 - 50 sản phẩm OCOP cấp tỉnh trong năm 2021.

Quảng Ngãi
Hàng thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế của Công ty TNHH Hương Quế Trà Bồng đạt 4 sao OCOP. Ảnh: Internet

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khi triển khai cần lựa chọn sản phẩm lợi thế nhất để tập trung chỉ đạo phát triển và hoàn thiện sản phẩm.

Đồng thời, ưu tiên bố trí, lồng ghép kinh phí từ ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và các chương trình, dự án khác trên địa bàn để hỗ trợ triển khai chương trình OCOP, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội khác để đa dạng hóa nguồn kinh phí triển khai thực hiện Chương trình…

Quảng Ngãi cho biết sẽ tiếp tục triển khai bộ công cụ quản lý chất lượng sản phẩm OCOP do cấp Trung ương xây dựng, ban hành gồm: bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia Chương trình OCOP (cập nhật dữ liệu, khai thác sử dụng theo hướng dẫn), hệ thống báo cáo theo Bộ chỉ số quốc gia OCOP… Đặc biệt, khuyến khích sử dụng mã số mã vạch, mã Qr-code trong truy xuất nguồn gốc, thông tin sản phẩm OCOP.

Năm 2020, Quảng Ngãi có 31 sản phẩm OCOP, trong đó 29 sản phẩm đạt chuẩn 03 sao và 02 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao. Tỉnh cho biết sẽ tiếp tục khắc phục các tồn tại, nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm. Các sản phẩm OCOP chất lượng là động lực tạo lợi thế cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động.

Khuê Hiền

Back to top button