Bạn đọc

Quảng Bình: Thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm các hoạt động giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19. Tỉnh Quảng Bình đã ra quyết Thành lập Tổ công tác đặc biệt.

Theo quyết định số 3084/QĐ-UBND thì ông Trần Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình là tổ trưởng với vai trò chỉ đạo chung. Các tổ phó là các phó chủ tịch UBND tỉnh có vai trò chỉ đạo các thành viên thực hiện các nhiệm vụ của nhóm được giao trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ Tịch Ubnd Tỉnh Kiểm Tra Tại Xí Nghiệp May Hà Quảng Ảnh CttĐt Quảng Bình
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình kiểm tra một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Hới trong thời gian địa phương này thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ ảnh CTTĐT Quảng Bình

Cụ thể: Ông Đoàn Ngọc Lân – Phó chủ tịch thường trực tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo phục, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm ngư, diêm nghiệp, tài nguyên môi trường.

Ông Phan Mạnh Hùng – Phó chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giao thông, xây dựng và đẩy nhanh giải ngân vố đầu tư công những tháng cuối năm 2021.

Ông Hồ An Phong chịu trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động giáo dục đào tạo và phục hồi du lịch .

Tổ công tác có nhiệm vụ:

Tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid – 19, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đưa ra các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân; chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”.

Chỉ đạo, đôn đốc, xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rút ngắn thời gian nghiệm thu, thanh toán đảm bảo thực hiện giải ngân hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; an sinh xã hội và du lịch đảm bảo ứng phó với đại dịch Covid -19; thực hiện hiệu quả, kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do Covid-19 và công tác an sinh xã hội; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo; có giải pháp thiết thực, từng bước phục hồi hoạt động du lịch trong tình hình mới.

Theo tìm hiểu của phóng viên, thời gian qua, đặc biệt là trong đợt bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình gặp nhiều khó khăn do phải tạm dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện theo tinh thần chỉ thị 15 và 16 của Chính phủ, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã đi thăm và dành nhiều sự quan tâm đến các doanh nghiệp. Qua đó nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục các hoạt động của các công ty.

Đoàn Văn Thuận

Back to top button