Chính sách đầu tư

Phát triển kinh tế xã hội cần được lồng ghép vào phòng chống thiên tai

Bố trí, sắp xếp lại dân cư nhằm tránh những vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai lồng ghép vào định hướng, nhiệm vụ phát triển không gian kinh tế - xã hội… là một trong những điều kiện để đất nước phát triển bền vững.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có đề xuất lồng ghép phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế – xã hội.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, các biện pháp phòng, chống thiên tai được lựa chọn để lồng ghép gồm: biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của thiên tai đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội; biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; biện pháp xây dựng hệ thống hạ tầng kết hợp mục tiêu phòng, chống thiên tai.

Thiên Tai
Xây dựng các công trình thủy điện cần đảm bảo phòng chống thiên tai, lũ lụt. Ảnh minh họa: Internet

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc lồng ghép các biện pháp phòng, chống thiên tai vào Kế hoạch được thực hiện như sau: bố trí, sắp xếp lại dân cư nhằm tránh những vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai lồng ghép vào định hướng, nhiệm vụ phát triển không gian kinh tế – xã hội; định hướng, nhiệm vụ phát triển hệ thống đô thị và nông thôn.

Tiếp đó là điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp, cơ cấu mùa vụ để bố trí cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng loại thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai lồng ghép vào định hướng, nhiệm vụ sử dụng đất.

Đồng thời, cần đầu tư, nâng cấp và điều chỉnh công trình xây dựng có xem xét đến phòng, chống thiên tai lồng ghép vào định hướng, nhiệm vụ phát triển đô thị và nông thôn. 

Biện pháp đầu tư, nâng cấp các công trình phục vụ sản xuất và đời sống như giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, đê điều, nơi neo đậu tàu thuyền có xem xét đến phòng chống, thiên tai lồng ghép vào định hướng, nhiệm vụ phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết thêm, nguồn vốn cho lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai bao gồm nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; quỹ phòng, chống thiên tai; nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân; nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật. 

Nội dung chi và dự toán chi được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định khác của pháp luật. 

Đồng thời, ưu tiên sử dụng vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm để thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai đã được lồng ghép trong quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế – xã hội.

Trần Thuỳ

Back to top button