Thời sự

Phấn đấu GDP năm 2022 Việt Nam đạt khoảng 6-6,5%

Về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sẽ phấn đấu GDP năm 2022 Việt Nam đạt khoảng 6-6,5%.

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trung ương và địa phương, hiện tình hình dịch Covid-19. Dự kiến trong những tháng cuối năm 2021, Chính phủ sẽ vẫn ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; ngăn chặn, không để dịch lan rộng, nhất là các địa bàn đặc biệt quan trọng, các khu đô thị lớn, khu công nghiệp.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV diễn ra sáng 20-10 về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 với mục tiêu quan trọng là “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Phan Dau Gdp Nam 2022 Viet Nam Dat Khoang 6 65

Đồng thời sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động tận dụng tốt các cơ hội nhằm thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế – xã hộikhông để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn.

Về kế hoạch năm 2022 đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu, gồm: 15 chỉ tiêu có thể đánh giá theo định kỳ hằng năm trong hệ thống 23 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 và thông qua và bổ sung 1 chỉ tiêu tốc độ tăng CPI bình quân. Trong đó, tốc độ tăng GDP đạt khoảng 6-6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.900USD/ năm; tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4%…

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đạt được các mục tiêu với phấn đấu GDP năm 2022 Việt Nam đạt khoảng 6-6,5%. Trong đó, tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu thực hiện thực chất, hiệu quả hơn cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số, đảm bảo sự linh hoạt trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các chương trình như: Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2026, Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, năm 2022, dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Dịch Covid-19 còn có thể kéo dài, thế giới có khả năng sẽ phải chấp nhận sống chung lâu dài với dịch bệnh.

Vì vậy, Chính phủ sẽ chủ động, linh hoạt hơn nữa trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo đúng mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2022 Việt Nam đạt khoảng 6-6,5%.

Phan Huy – Quỳnh Nga

Back to top button