Default

Nữ doanh nhân Thái Hương: Cần tiêu chuẩn quốc gia cho sản phẩm nông nghiệp

– Nữ doanh nhân Thái Hương – người sáng lập Tập đoàn TH kiến nghị Chính phủ ban hành tiêu chuẩn quốc gia đúng thông lệ chất lượng quốc tế cho các sản phẩm nông sản.

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 ngành Nông nghiệp, Người sáng lập Tập đoàn TH bà Thái Hương đã nêu ba kiến nghị để phát triển ngành nông nghiệp.

Theo bà Thái Hương, khoa học công nghệ là chìa khoá của tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Cụ thể, nữ doanh nhân nhấn mạnh tới vai trò của phát triển khoa học công nghệ. “Khoa học công nghệ là chìa khoá của tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ứng dụng khoa học công nghệ đi liền với nâng cao năng suất và chất lượng các sản phẩm nông nghiệp”, bà Thái Hương nhấn mạnh.

Đồng thời, bà Thái Hương kiến nghị tới vấn đề liên quan thể chế. Theo đó, nữ doanh nhân kiến nghị, Chính phủ và các Bộ ngành, cơ quan xây dựng thể chế thống nhất cho sự phát triển.

“Doanh nghiệp không xin Chính phủ tiền, doanh nghiệp chỉ xin thể chế, làm thế nào để những hoạch định về phát triển của doanh nghiệp có môi trường lành mạnh và có tiêu chuẩn quốc gia để doanh nghiệp cạnh tranh trên tiêu chuẩn đó”, bà Thái Hương nhấn mạnh.

Cụ thể, người sáng lập Tập đoàn TH kiến nghị Chính phủ ban hành tiêu chuẩn quốc gia đúng thông lệ chất lượng quốc tế cho các sản phẩm nông sản, để các nhà sản xuất muốn đưa sản phẩm vào thị trường hay nhà sản xuất trong nước muốn đưa ra sản phẩm phải đảm bảo tiêu chuẩn đó. Đồng thời, đảm bảo kiểm soát các quy định, tiêu chuẩn đó.

Lấy ví dụ liên quan tới sản phẩm sữa, bà Thái Hương cho biết quy định yêu cầu, người nông dân không được tiêm thuốc kích dục cho bò, bởi tồn dư sẽ khiến trẻ e dậy thì sớm. Nhưng thực tế lại chưa kiểm soát tốt được. Cũng như tiêu chuẩn sữa tươi trường học lại bị một số doanh nghiệp kiến nghị hạ xuống sữa lỏng, tức sữa bột pha loãng, không phải sữa tươi.

Đặc biệt, bà Thái Hương kiến nghị, xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm nông sản. Đồng thời tiếp cận các hội chợ quốc tế và xây dựng các thị trường quốc tế cho sản phẩm nông nghiệp Việt.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh có phối hợp, thẩm định các tiêu chuẩn quy chuẩn cũng như phối hợp trong sản xuất giống cây trồng vật nuôi và bảo hộ sản phẩm, chỉ dẫn địa lý thương hiệu cho các sản phẩm ngành nông nghiệp.

Theo Enternews.vn

Back to top button