Tài chính - ngân hàng

Nợ xấu và lãi dự thu ‘neo’ cao tại LienVietPostBank

Quý 3/2021, lợi nhuận tại LienVietPostBank đi ngang so với cùng kỳ do trích mạnh chi phí dự phòng rủi ro. Đáng lưu ý, 9 tháng đầu năm, nợ xấu nội bảng ghi nhận gần 2.783 tỷ đồng; khoản phải thu và các khoản lãi, phí phải thu cũng tăng.

Theo BCTC quý 3/2021 vừa được công bố, tính đến hết tháng 9/2021,  tổng dư nợ cho vay khách hàng của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, HOSE: LPB) tăng 11% so với đầu năm, ghi nhận 195.829 tỷ đồng. Tổng nợ xấu tăng 10% so với đầu năm, ghi nhận gần 2.783 tỷ đồng.

Trong đó, tăng mạnh nhất là nợ nghi ngờ từ 356 tỷ đồng hồi đầu năm tăng lên hơn 974 tỷ đồng, tương đương tăng 173%. Nợ dưới tiêu chuẩn cũng tăng 6% lên hơn 428 tỷ đồng và chỉ có nhóm nợ có khả năng mất vốn giảm 22% xuống còn 1.380 tỷ đồng.

Ngoài nợ xấu tăng, nợ cần chú ý (nợ nhóm 2 – với khoản vay quá hạn 10-90 ngày) tại LPB cũng có dấu hiệu tăng mạnh, ghi nhận hơn 1.584 tỷ đồng, tương đương tăng 28% so với cùng kỳ 2020. Việc nợ nghi ngờ và nợ cần chú ý tăng phần nào cho thấy khách hàng của LPB đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 đã bắt đầu tăng lên đáng kể.

No Xau Va Lai Du Thu Neo Cao Tai Lienvietpostbank
Nguồn: BCTC quý 3/2021

Ngoài ra, khoản lãi dự thu tại LPB bắt đầu có dấu hiệu tăng. Cụ thể, tính đến 30/9/2021, các khoản lãi và phí phải thu tăng nhẹ 6% so với đầu năm, lên gần 6.429 tỷ đồng; các khoản phải thu tăng 30% lên gần 1.085 tỷ đồng.  Tuy nhiên, các khoản này đều chưa được LPB thuyết minh cụ thể.

No Xau Va Lai Du Thu Neo Cao Tai Lienvietpostbank 2
Nguồn: BCTC quý 3/2021

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản LPB tăng 5% so với đầu năm, lên mức gần 254.623 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt giảm mạnh 52% chỉ còn 1.668 tỷ đồng; tiền gửi tại các TDTD khác giảm 21% xuống còn 10.731 tỷ đồng,…Về nguồn vốn huy động, tiền gửi khách hàng tăng chỉ tăng nhẹ 2% so với đầu năm, ghi nhận 178.842 tỷ đồng; tiền gửi của các TCTD khác cũng tăng 30% ghi nhận 15.690 tỷ đồng. Có thể thấy, trong khi cho vay khách hàng tại LPB tăng 11% thì tiền gửi khách hàng chỉ tăng nhẹ 2%.

Nợ xấu và lãi dự thu tăng cho thấy chất lượng tín dụng của LPB có dấu hiệu đi xuống. Do đó, trong 9 tháng đầu năm, LPB phải mạnh tay trích lập hơn 887 tỷ đồng chi phí dự phòng, cao gấp 2,8 lần so với cùng kỳ để để đối phó với nợ xấu.

No Xau Va Lai Du Thu Neo Cao Tai Lienvietpostbank 3

Riêng trong quý 3/2021, thu nhập lãi thuần và lãi từ hoạt động dịch vụ tại LPB tăng lần lượt 12% và 5% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 2.031 tỷ đồng và hơn 155 tỷ đồng. Ngoài ra, lãi từ hoạt đọng khác đem về hơn 43 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2020 lỗ hơn 4 tỷ. Tuy nhiên, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm mạnh 77% xuống còn 6,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh nên lợi nhuận trước và sau thuế đều chỉ tăng 4%, ghi nhận gần 766 tỷ đồng và gần 612 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.802 tỷ đồng, tăng 60% cùng kỳ năm 2020, đạt khoảng 87,5% kế hoạch của cả năm. Nguồn đóng góp chính vào lợi nhuận của ngân hàng vẫn đến từ thu nhập lãi thuần khi tăng gần 34% mang về 6.313 tỷ đồng, tương đương tăng thêm hơn 1.596 tỷ đồng.

Ngoài ra, lãi thuần từ dịch vụ cũng tăng 52,9% mang về 546 tỷ đồng cho ngân hàng; thu nhập từ kinh doanh ngoại hối tăng 86% so với cùng kỳ năm trước với 119 tỷ đồng.

Lê Tuấn

Back to top button