Tài chính - ngân hàng

NHNN bổ sung quy định về hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 về quy định mua bán nợ của tổ chức tín dụng (TCTD).

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong quá trình thực hiện mua bán nợ theo Thông tư 09 đã xảy ra một số phát sinh một số khó khăn vướng mắc nhưng chưa hướng dẫn cụ thể để xử lý.

Từ những khó khăn dẫn đến một số trường hợp phát sinh trong thực tế về định giá khoản nợ, xử lý chênh lệch tỷ giá, xử lý tài chính đối với trường hợp bên mua nợ là TCTD,… Do đó, NHNN cần phải vào cuộc trong việc bổ sung quy định về hoạt động mua bán nợ.

Nếu hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng không được hướng dẫn cụ thể có thể dẫn đến việc phản ánh thiếu khách quan về tình trạng của các khoản nợ cấp tín dụng tại các TCTD. Do đó, NHNN cho biết cần thiết sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09 để phù hợp với yêu cầu.

Nhnn Bo Sung Quy Dinh Ve Hoat Dong Mua Ban No Cua To Chuc Tin Dung

Cụ thể, theo thông tư cũ khoản nợ được coi là chưa hoàn thành việc mua, bán nợ khi các bên đã ký hợp đồng mua bán nợ và đang trong thời gian thực hiện hợp đồng. Bên mua chưa hoàn thành việc thanh toán tiền theo hợp đồng và bên bán chưa thực hiện chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ cho bên mua nợ. Khoản nợ vẫn thuộc sở hữu của bên bán nợ.

Như vây, trạng thái sở hữu khoản nợ là cơ sở để xác định rõ quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu khoản nợ trong việc quản lý, theo dõi, chịu rủi ro trong quá trình các bên thực hiện mua, bán nợ.

Do đó, thông tư 09 hiện chưa có quy định cụ thể về vấn đề này dẫn đến NHNN, TCTD có thể lợi dụng việc mua bán nợ nhằm mục đích che dấu nợ xấu.

Theo thông tư 09/2015/TT-NHNN, trong điều 5 quy định bên bán nợ không mua lại các khoản nợ đã bán trừ trường hợp mua lại khoản nợ đã bán theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt để phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 148đ Luật các TCTD.

Cũng tại điều 5, NHNN bổ sung khoản 11: Bổ sung quy định TCTD không được cấp tín dụng cho khách hàng để mua nợ tại chính TCTD và các TCTD khác.

Do vậy, việc bổ sung quy định về hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo việc mua nợ được minh bạch, thực chất và thực sự là biện pháp để xử lý nợ theo quy định đồng thời ngăn ngừa khả năng TCTD có thể lợi dụng mua bán nợ để che giấu nợ xấu, đảm bảo việc quản lý hoạt động mua bán nợ được đầy đủ và chặt chẽ hơn.

Phan Huy – Quỳnh Nga

Back to top button