Xe++

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tháng 9/2021 giảm 14,8%

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2021 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan giảm 1.510 chiếc, tương ứng giảm 14,8% so với lượng nhập khẩu trong tháng trước. 

Theo đó, lượng nhập khẩu trong tháng 9 đạt 8.669 chiếc, tương ứng đạt 197 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 10.179 chiếc với trị giá đạt 224 triệu USD.

Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 9/2021, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Indonesi với 3.553 chiếc; từ Thái Lan với 3.294 chiếc và từ Trung Quốc với 1.041 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 91% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng. Cụ thể:

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: có 5.927 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá là 112 triệu USD, chiếm 68,4% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã giảm mạnh 21,2% (tương đương giảm 1.593 chiếc) so với tháng trước. 

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 9/2021 chủ yếu là xe xuất xứ từ thị trường Indonesia với 2.752 chiếc, tăng tới 66,4% nhưng xe xuất xứ từ thị trường Thái Lan với 2.665 chiếc, lại giảm 47,3% so với tháng trước.

ô Tô
Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Indonesia. Ảnh: Internet

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: có 9 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi xuất xứ từ Thái Lan (7 chiếc) và Nga (2 chiếc) được làm thủ tục nhập về Việt Nam trong tháng 9/2021.

Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 9/2021 là 1.879 chiếc, với trị giá đạt 38,8 triệu USD; giảm 11,6% về lượng và giảm 21,7% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 801 chiếc xe có xuất xứ từ Indonesia, tăng 107% so với tháng trước. Tiếp đến, có 606 chiếc xuất xứ từ Thái Lan, giảm 58,2% và có 351 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 60,3% so với tháng trước .

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): trong tháng 9/2021, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 854 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo 46 triệu USD, tăng 46,5% về lượng và tăng 38,3% về trị giá so với tháng trước. 

Trong đó, có tới 689 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng tới 99,7% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 81% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Ngoài ra, xe chuyên dụng nhập khẩu từ Hàn Quốc là 101 chiếc, tăng 23,2% và nhập từ Thái Lan với 24 chiếc, giảm 29,4% so với tháng trước. 

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, trong tháng 9/2021, nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô đạt 320 triệu USD, trong khi đó con số này của tháng trước là 329 triệu USD. Như vậy, linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tháng này đã giảm nhẹ 2,9% so với tháng trước. 

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 87,6 triệu USD, từ Trung Quốc với 58 triệu USD, từ Thái Lan với 43 triệu USD, từ Nhật Bản với 34 triệu USD, từ Ấn Độ với 24 triệu USD. 

Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 5 thị trường, nước xuất xứ này đạt 246 triệu USD, chiếm tỷ trọng 77% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

Khuê Hiền

Back to top button