Dự án

Nghệ An: Công bố mở Cảng cá Lạch Vạn và Cảng cá Lạch Quèn

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 4204/QĐ-UBND và Quyết định số  4205/QĐ-UBND về việc công bố mở Cảng cá Lạch Quèn và Cảng cá Lạch Vạn.

Cụ thể, tại Quyết định số 4204/QĐ-UBND, UBND tỉnh quyết định mở Cảng cá Lạch Quèn, địa chỉ ở xã Tiến Thủy (bắc cảng) và xã Quỳnh Thuận (nam cảng) tại huyện Quỳnh Lưu từ tháng 11/2021. 

Vị trí tọa độ cảng cá Lạch Quèn: Bắc cảng 19006’38”N, 105042’57’’E; Nam cảng 19006’10”N, 105042’42”E. Độ sâu luồng vào cảng -3,2m; chiều rộng luồng vào cảng 45m. Chiều dài bắc cảng là 175m, nam cảng là 70m.

Cỡ, loại tàu cá lớn nhất cơ thể cập cảng có chiều dài lớn nhất 35m; năng lực bốc dỡ hàng hóa 18.000 tấn/năm.

Na
Khu vực mở cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: BNA

Quyết định số 4205/QĐ-UBND, UBND tỉnh quyết định mở Cảng cá Lạch Vạn tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, thời gian bắt đầu mở từ tháng 11/2021.

Vị trí tọa độ cảng cá là 18059’530N, 105036’19”E. Độ sâu luồng vào cảng là -3m; chiều rộng luồng vào cảng 40m. Độ sâu vùng nước đậu tàu -3m. Cỡ, loại tàu cá lớn nhất có thể cập cảng có chiều dài lớn nhất 20m. Năng lực bốc dỡ hàng hóa 15.000 tấn/năm.

Theo tỉnh Nghệ An, cả hai cảng này thuộc cảng cá loại II, có các dịch vụ nghề cá gồm: Dịch vụ cầu cảng, bến bãi, bốc xếp, phân loại, thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển thủy sản; cung cấp đá lạnh, cung cấp nước ngọt; dịch vụ của cảng, kho lương thực, thực phẩm, ngư cụ; kho đông lạnh.

Trần Thuỳ

Back to top button