Quản trị doanh nghiệp

Ngành xây dựng: Cải cách thủ tục hành chính là gói hỗ trợ tốt nhất

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp “Cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng và lĩnh vực liên quan”.

Ảnh Chụp Màn Hình 2021 11 26 Lúc 08.40.11
Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp “Cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng và lĩnh vực liên quan”.

Thực trạng Cải cách thủ tục hành chính 

Trong thời gian qua, hoạt động cải cách hành chính trong ngành xây dựng đã được Chính phủ và các Bộ ban ngành quan tâm, cụ thể là việc tổ chức, thực hiện các chương trình như: Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. 

Từ năm 2014, Chính phủ định kỳ hằng năm đã ban hành và thực thi các Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia để tập trung cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Ngoài ra là ban hành Nghị quyết 19/NQ-CP từ năm 2014 và từ năm 2019 là Nghị quyết 02/NQ-CP….

Riêng trong 10 tháng đầu năm 2021, đã bãi bỏ 03 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; cắt giảm, đơn giản hóa 59/172 điều kiện đầu tư kinh doanh đối với 09 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (đạt 34,3%); cắt giảm, đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính; cắt giảm yêu cầu, điều kiện đối với một số đối tượng khi thực hiện hoạt động xây dựng trong 03 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; tích hợp, thay thế 05 Nghị Định, 07 Thông tư vào 02 Nghị Định.

Gần đây nhất, Bộ Xây dựng đã tham mưu, trình và được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022, hứa hẹn tạo ra các hỗ trợ thực chất nhất cho doanh nghiệp ngành Xây dựng, tạo ra sự đột phá trong nâng cao Chỉ số cấp phép xây dựng của Ngành năm 2021, 2022.

Vẫn còn những khó khăn 

Song, trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp phản ánh còn gặp nhiều vướng mắc khi triển khai dự án liên quan đến nhiều lĩnh vực thủ tục hành chính về đầu tư – xây dựng và các lĩnh vực liên quan. Cụ thể:

Báo cáo PCI 2019 từng phản ánh tình trạng nhiều doanh nghiệp gặp vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính liên nhanh khi triển khai các dự án đầu tư.

“Nghiên cứu về chi phí tuân thủ năm 2020” của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ chỉ ra những phiên hà trong việc thực hiện các thủ tục hành chính đầu tư – đất đai – xây dựng – môi trường.

Ảnh Chụp Màn Hình 2021 11 26 Lúc 08.49.25

Báo cáo chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 do Bộ Nội vụ thực hiện đã cho thấy người dân và tổ chức ít hài lòng nhất về tiếp cận dịch vụ công ở lĩnh vực đất đai, môi trường.

Theo báo cáo đánh giá về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng từ kết quả khảo sát doanh nghiệp của VCCI do ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng ban Pháp chế VCCI trình bày tại Hội thảo, trong số 10 nhóm thủ tục được đánh giá, hai thủ tục dễ thực hiện nhất với các doanh nghiệp là kết nối cấp, thoát nước và thủ tục kết nối, cấp điện khi tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn với hai thủ tục này thấp nhất, lần lượt là 24,3% và 27,6%. 

Trong khi đó, doanh nghiệp còn gặp khó khăn nhất định khi tiến hành các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. 

Tỷ lệ doanh nghiệp gặp trở ngại với hai nhóm thủ tục kể trên lần lượt là 50% và 48%, cao nhất trong các thủ được đánh giá. 

Ảnh Chụp Màn Hình 2021 11 26 Lúc 11.41.38
Doanh nghiệp còn gặp khó khăn nhất định khi tiến hành các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Ông Đậu Anh Tuấn cho rằng, các cơ quan chức năng cũng cần tiếp tục đơn giản những nhóm thủ tục liên quan đến thẩm định, thẩm duyệt, bao gồm thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy. Tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thực hiện 3 nhóm thủ tục này lần lượt là 43,7%, 42,9% và 41,4%.

Báo cáo cũng chỉ rõ, các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng trải nghiệm rõ nhất sự phức tạp của hệ thống thủ tục hành chính về đầu tư – đất đai – xây dựng – môi trường.

Cụ thể, tỷ lệ doanh nghiệp ngành xây dựng gặp vướng mắc với các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng là khoảng 60%, cao hơn đáng kể tỷ lệ tương ứng của nhóm doanh nghiệp ngành thương mại/dịch vụ xếp ở vị trí thứ hai (với khoảng 52% doanh nghiệp gặp khó khăn).

Những giải pháp

Ông Phạm Tấn Công – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận định, cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng và lĩnh vực liên quan chính là gói hỗ trợ lâu dài và tốt nhất cho doanh nghiệp, đặc biệt “gói hỗ trợ” này lại là gói có chi phí không quá cao.

Ảnh Chụp Màn Hình 2021 11 26 Lúc 08.42.49
Ông Phạm Tấn Công – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Để thúc đẩy cải cách, thay vì chỉ dừng ở việc chỉ ra những thủ tục nào mà doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nghiên cứu của VCCI đề xuất xây dựng một bộ chỉ số đánh giá mức độ thuận lợi của việc thực hiện thủ tục hành chính đầu tư – đất đai – xây dựng – môi trường ở cấp tỉnh. 

Theo đó, nhóm nghiên cứu của VCCI đã đề xuất xây dựng một bộ chỉ số ban đầu gồm 13 chỉ tiêu đánh giá mức độ thuận lợi khi thực hiện các thủ tục liên ngành về đầu tư đất đai xây dựng môi trường ở cấp tỉnh. 

Bộ chỉ số này được thiết kế theo quy trình 3 bước kế thừa từ phương pháp của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) gồm: (1) thu thập dữ liệu điều tra doanh nghiệp bằng phiếu hỏi; (2) Chuẩn hóa kết quả các điểm chỉ tiêu theo thang điểm 10; và (3) Tổng hợp điểm số trung bình và xếp hạng. 

“Việc chỉ rõ địa phương nào doanh nghiệp gặp thuận lợi, hay khó khăn trong quá trình thực hiện nhóm thủ tục này sẽ giúp cho chính quyền các tỉnh có thông tin để lựa chọn các giải pháp cải cách phù hợp”, ông Đậu Anh Tuấn nhấn mạnh. 

Đánh giá này cũng sẽ giúp cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thông tin hữu ích để dữ liệu cho quá trình thực hiện thủ tục tại mỗi địa phương, cũng như cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư những chỉ báo quan trọng trong việc lựa chọn địa điểm đầu tư.

Trần Thuỳ

Back to top button