Chính sách đầu tư

Ngành Nông nghiệp tập trung hoàn thành quyết toán vốn nhà nước

– Các đơn vị liên quan cần sớm hoàn thành quyết toán vốn nhà nước lần 2 và bàn giao sang công ty cổ phần đối với Tổng công ty chè Việt Nam; Tổng công ty Vật tư nông nghiệp; riêng Tổng công ty Rau quả, Nông sản phải hoàn thành trong quý 1/2019.

Thứ trưởng thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn – Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Công Tuấn tại Hội nghị tổng kết công tác tái cơ cấu doanh nghiệp năm 2018, kế hoạch 2019 – 2020 của Bộ NN&PTNT chiều 10/1.

Năm 2018, Bộ NN&PTNT đã cổ phần hóa chuyển Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng 20 công ty con, Công ty mẹ –  Tổng công ty Lương thực miền Nam sang công ty cổ phần.  Đây là 2 doanh nghiệp có quy mô rất lớn về tài chính, đất đai, lao động… trong đó Tổng công ty Lương thực miền Nam là doanh nghiệp có nhiều tồn tại về tài chính cần phải xử lý để có thể cổ phần hóa thành công. Bộ cũng đã tổ chức bán đấu giá công khai và hoàn thành việc thoái 100% vốn nhà nước tại Tổng công ty Mía đường II.

Mới đây, Bộ NN&PTNT cũng đã thực hiện chuyển giao quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu 5 doanh nghiệp sang Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đối với: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Lương thực miền Nam, Tổng công Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Thứ trưởng  Hà Công Tuấn yêu cầu, các đơn vị liên quan chỉ đạo quyết liệt và triển khai khẩn trương tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước do Bộ làm đại diện chủ sở hữu. Các đơn vị cũng sớm xác định thời điểm định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thủy sản Hạ Long; xây dựng phương án tái cơ cấu đối với Công ty Agrexport Hà Nội; cổ phần hóa hoặc giải thể Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản nông nghiệp.

Bộ sẽ đẩy mạnh bán vốn đầu tư của Nhà nước công khai, minh bạch theo đúng quy định đối với Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco và Vetvaco.

Theo ông Đặng Vũ Trân, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, trong năm 2019 – 2020, Bộ NN&PTNT sẽ hoàn thành chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. “Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ sẽ rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần. Trước mắt, Bộ sẽ thực hiện thí điểm việc cổ phần hóa Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy thiết bị nông nghiệp và Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm phân bón quốc gia. Đồng thời, sắp xếp, tổ chức lại 2 bán quản lý dự án Thủy lợi 3 và Thủy lợi 5 thành doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích”, ông Trân cho biết.

Theo VGP News

Back to top button