Bất động sản

Ngân hàng TMCP Á Châu tăng vốn điều lệ lên 12.885 tỷ đồng

– Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận Ngân hàng TMCP Á Châu tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 19/9/2018 cấp cho Ngân hàng TMCP Á Châu như sau: Vốn điều lệ: 12.885 tỷ đồng. Trước đó, vốn điều lệ của ngân hàng này là hơn 11.259 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Á Châu có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng đối với nội dung nêu trên. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 19/9/2018 cấp cho Ngân hàng TMCP Á Châu.

Theo VGP News

Back to top button