Bất động sản

Nên đầu tư vào nhóm cổ phiếu nào năm 2019?

– Các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, cổ phiếu tiêu dùng, cổ phiếu có cơ hội từ FTA, cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc diện thoái vốn Nhà nước… được VDSC khuyến nghị đầu tư trong năm 2019.

Theo VDSC, trong năm 2019, các nhà đầu tư nên lựa chọn cổ phiếu ở bốn nhóm chính: Thứ nhất là nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, đó là những cổ phiếu hệ số thanh khoản cao, tỷ lệ đòn bẩy thấp và không chịu rủi ro tỷ giá. Các cổ phiếu này có chính sách trả cổ tức ổn định và tỷ suất cổ tức cao. Các doanh nghiệp đáp ứng được tiêu chí trên phải là những doanh nghiệp có mức tỷ suất cổ tức cao hơn so với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng hoặc dài hơn. “DQC, PPC và MSH là ba cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí”, VDSC cho biết.

Nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt được VDSC khuyến nghị các nhà đầu tư quan tâm trong năm 2019

Riêng với cổ phiếu DQC của CTCP Bóng Đèn Điện Quang, theo VDSC, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này vẫn còn nhiều khó khăn trong ít nhất 1-2 năm tới do cạnh tranh gay gắt từ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, việc nhà máy mới sẽ đi vào vận hành từ năm 2019 và được hưởng ưu đãi thuế sẽ giúp cải thiện lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này. Cổ phiếu DQC hiện đang giao dịch ở mức xấp xỉ giá trị sổ sách, và cho mức lợi suất cổ tức 11%.

Thứ hai là nhóm cổ phiếu tiêu dùng. Theo VDSC, việc Chính phủ đang có nhiều chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong dài hạn cho nhiều nhóm ngành, nhất là nhóm ngành tiêu dùng. Tuy nhiên, do đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây, nên lợi nhuận của các doanh nghiệp tiêu dùng có thể sẽ giảm dần trong năm 2019. Theo đó, các cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bán lẻ, tiêu dùng không thiết yếu, thực phẩm đồ uống, như PNJ, MWG, MSN, SAB, QNS… có thể sẽ hút dòng tiền.

Thứ ba là nhóm cổ phiếu có cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA). Trong năm 2019, nhiều FTA sẽ được ký kết hoặc có hiệu lực, như FTA Việt – Hàn, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)… Theo đó, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận các thị trường châu Á, châu Âu, và nhiều thị trường phát triển khác do thuế suất nhập khẩu giữa các quốc gia tham gia các FTA sẽ giảm theo lộ trình cam kết.

“Các nhà đầu tư có thể quan tâm đến các cổ phiếu thuộc nhóm ngành Khu công nghiệp (KBC, VGC); Kho vận (GMD); Dệt may (MSH, STK); Bán lẻ ô tô (HAX); Thủy sản (VHC)”, VDSC khuyến nghị.

Thứ tư là các cổ phiếu thuộc diện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn Nhà nước trong năm 2019.

Tuy nhiên, VDSC cho rằng, chiến tranh thương mại cũng như triển vọng tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu trong năm 2019 sẽ tác động tiêu cực đến những nhóm ngành mà Việt Nam không có lợi thế cạnh tranh, như thép, săm lốp…

Theo Enternews.vn

Back to top button