Thương hiệu địa phương

Năm 2021, Thái Nguyên có 6 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia

Tỉnh Thái Nguyên cho biết, ​​trong 8 sản phẩm gửi tham gia bình chọn năm nay thì Thái Nguyên có 6 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia.

Theo Quyết định số 1997/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2021, trong 200 sản phẩm CNNT của cả nước, tỉnh Thái Nguyên có 6 sản phẩm, bộ sản phẩm.

Các sản phẩm, bộ sản phẩm này sẽ được công nhận và cấp giấy chứng nhận hàng CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2021.

Theo đó, 6 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia tỉnh Thái Nguyên gồm: 

Chè tôm nõn của Hợp tác xã (HTX) chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, T.P Thái Nguyên); 

Trà tôm nõn (HTX chè an toàn Nguyên Việt, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ); 

Lộc trà thượng hạng (Công ty CP Trà Việt Thái, xã Phúc Thuận, T.X Phổ Yên); 

Ngân long trà song ấm (Công ty CP Chè Tân Cương Hoàng Bình, xã Quyết Thắng, T.P Thái Nguyên); 

Minh Tâm trà (HTX Tuyết Hương, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ); 

Tâm phúc trà (HTX chè Tân Hương, xã Phúc Xuân, T.P Thái Nguyên).

Trà
Lộc trà thượng hạng (Công ty CP Trà Việt Thái, xã Phúc Thuận, T.X Phổ Yên). Ảnh: Internet

Theo Kế hoạch số 1480/KH-BCT ngày 4/3/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, Quốc gia, những sản phẩm CNNT tiêu biểu sau khi được bình chọn sẽ được hỗ trợ, cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn cách tiếp cận chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước. Đồng thời sẽ được xét ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP.

Đặc biệt, các sản phẩm CNNT tiêu biểu sẽ được hỗ trợ, kết nối vào các hệ thống phân phối hàng hóa bán buôn, bán lẻ trên toàn quốc; hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, xúc tiến đầu tư phát triển và xây dựng, quảng bá, phát triển thương hiệu; tư vấn, hỗ trợ cơ sở CNNT phát triển thương mại điện tử và ứng dụng kinh tế số cho công tác phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Thuỳ Chi

Back to top button